Dezvoltare personală

Curs de dezvoltare personală

„Devino cel/cea care eşti!”

Descrierea programului

Programul de dezvoltare personală „Devino cel/cea care eşti” reprezintă o activitate de grup, în limita a 100 ore, destinată în primul rând persoanelor aflate în formare în hipno-psihoterapie Ericksoniană (program ARHTE), dar şi oricăror alte persoane cu vârsta peste 20 ani, interesate de evoluţia personală în plan psihologic.

Programul este clădit pe premisa fundamentală că o viaţă ghidată de ceea ce este cu adevărat important pentru noi reprezintă o viaţă plină de sens, în care avem posibilitatea de a ne dezvolta potenţialităţile în cel mai înalt grad posibil. De aceea, în primul rând, dorim să oferim participanţilor posibilitatea de a (re)veni în contact cu valorile lor profunde referitoare la domeniile fundamentale ale vieţii (relaţii, muncă/educaţie, sănătate şi dezvoltare personală, recreere etc.).; în acelaşi timp activitatea propune un antrenament psihologic ce vizează dezvoltarea abilităţilor necesare gestionării eficiente a provocărilor şi dificultăţilor inerente vieţii, astfel încât persoana să se poată angaja cât mai eficient în urmărirea scopurilor sale definite prin prisma propriilor valori. Având în vedere natura profesiei de psihoterapeut, în cadrul căreia abilitatea de a stabili şi menţine relaţii sănătoase reciproc este fundamentală, se va pune un accent deosebit pe explorarea şi optimizarea unor aspecte ca: afirmarea de sine şi limitele personale, stima de sine, acceptarea şi compasiunea (faţă de sine şi faţă de celălalt), cooperarea, comunicarea non-defensivă, intimitatea, conştiinţa de sine, ”prezenţa” psihologică în aici şi acum etc. În acelaşi timp, fiecare participant va putea beneficia posibilitatea de a aborda orice temă personală relevantă. Nu în ultimul rând, ne propunem să ne cunoaştem (mai bine), să formăm un adevărat grup, cu relaţii vii şi prezente, care să ne îmbogăţească pe fiecare.

La sfârşitul celor 100 ore, participanţii vor putea:

  • cunoaşte valorile lor fundamentale referitoare la domeniile majore ale vieţii
  • stabili scopuri personale pe termen scurt, mediu şi lung în concordanţă cu valorile personale
  • identifica acele elemente şi mecanisme ale funcţionării psihologice care contribuie la sporirea şi respectiv la diminuarea suferinţei psihologice
  • cunoaşte şi aplica o serie de modalităţi şi tehnici destinate reducerii/eliminării suferinţei psihologice evitabile
  • cunoaşte şi aplica o serie de modalităţi şi tenhici destinate sporirii acceptării şi toleranţei faţă de stressul/suferinţa inevitabilă
  • cunoaşte şi aplica modalităţi şi tehnici destinate sporirii curajului de a persista în angajamentul faţă de valorile asumate

Abordarea este una integrativă, metodele şi tehnicile utilizate provenind din diverse domenii, cum ar fi cel al hipnozei, al abordării centrate pe persoană (focusing), mindfulness şi acceptare, respectiv al psihodramei.