Formare teoretică şi metodologică în hipnopsihoterapie

Formarea în hipno-psihoterapie ericksoniană se desfăşoară în două etape:

Etapa I -2 ani – FORMARE DE BAZĂ – respectiv dobândirea competenţei de hipnopsihoterapeut practicant sub supervizare:

 • 200 ore formare teoretică, metodologică + 50 de ore care se recunosc in cadrul componentei de dezvoltare personala (ore de contact direct)
 • 100 ore de dezvoltare personala (ore de contact direct)
 • 150 ore studiu individual (parcurgerea unei bibliografii de 1500 pagini +evaluare teoretică-metodologică )
 • 100 ore participări la conferinţe şi/sau simpozioane, şcoli de vară, ateliere, cu specific în hipnoterapie, elaborare de referate, traduceri
 • 50 ore asistare la şedinţe de supervizare a practicii hipnoterapeutice (ore de contact direct)

Costul total al acestei etape  (include orele de contact direct și evaluarea evaluare teoretică-metodologică– 3006 euro, la care se adaugă costul asistenței la orele de supervizare- 240 euro)

Etapa a II a -2 ani FORMARE AVANSATĂ – STAGIUL CLINIC SUPERVIZAT – finalizat cu obținerea competenţei de hipnopsihoterapeut practicant autonom sunt necesare, în plus, următoarele:

 • 100 ore dezvoltare personală
 • 300 ore de practică a hipnopsihoterapiei
 • 200 ore de supervizare a practicii terapeutice (ore de contact direct)
 • 50 ore studiu individual (parcurgerea unei bibliografii de 500 de pagini + evaluare teoretică-metodologică )
 • 50 ore participare la conferinţe, ateliere, şcoli de vară etc. cu specific în hipnoterapie
 • elaborarea unei lucrări de disertaţie (minim 40-50 de pagini, contabilizate ca 100 ore de formare)

Costul total al etapei: (include orele de contact direct și evaluarea teoretică-metodologică– 1806 euro)

Programul de mai sus poate suferi modificări în funcţie de modificările criteriilor impuse de Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Psihoterapie Ericksoniană, de Colegiul Psihologilor din România sau de European Association for Hypno-Psychotherapy.

Tematica programului de formare teoretică şi metodologică

Include atât abordarea aspectelor teoretice incluzând evaluarea sugestibilității/hipnotizabilității, caracteristicile limbajului hipnotic, inducerea transei, manifestarile specifice hipnozei si utilizarea lor clinică, etc. cât și practica hipnoterapie ericksoniene.

Practica hipnoterapiei ericksoniene

Structura unei interventii hipnoterapeutice
Autohipnoza
Intervenții hipnoterapeutice:

   • Întărirea eului
   • Hipnoanaliza
   • Recadrarea
   • Rezolvarea de probleme
   • Intervenții metaforice
   • Intervenții paradoxale
   • Intervenții hipnoterapeutice pentru cultivarea compasiunii
   • Rescrierea imageriei in hipnoza

Intervenții hipnoterapeutice integrative:

   • Hipnoza centrata pe soluții (terapia centrata pe soluții)
   • Hipnoterapia cognitiv- comportamentala
   • Utilizarea motivaționala a hipnozei( interviul motivațional)
   • Mindfulness
   • Tehnici de programare neurolingvistica în hipnoterapie

Aplicații clinice

   • Hipnoterapia în anxietate
   • Hipnoterapia în depresie
   • Hipnoterapia durerii
   • Antrenamentul sistemului imunitar
   • Abordarea emoțiilor dificile prin hipnoză
   • Hipnoterapia în pregătirea pentru naștere
   • Terapia tulburărilor de adicție
   • Terapia tulburărilor sexuale
   • Terapia tulburărilor de comportament alimentar

Fundamente pentru construirea strategiei hipno-psihoterapeutice
Etica și responsabilitate în hipnoterapie