Supervizare

Supervizarea se efectuează în maximum trei ani de la terminarea formării de bază şi obţinerea certificatului de terapeut sau consilier practicant sub supervizare.

Numărul total de ore de supervizare pentru consilieri practicanţi este de 150 de ore.

Numărul total de ore de supervizare pentru terapeuţi practicanţi sub supervizare este de 250 de ore – 10 cazuri (6 finalizate) dintre care:

  • 50 de ore de asistenţă la grupul de supervizare, pentru cei care încă nu îndeplinesc criteriile pentru obtinerea certificatului de terapeut sub supervizare
  • 50 de ore (4 cazuri) pot fi de intervizare
  • 150 de ore prezentate în grupul de supervizare

Toate şedinţele de supervizare/intervizare se documentează prin protocoale de supervizare/intervizare semnate de supervizori/intervizori.