Curs de formare în hipno-psihoterapie ericksoniană, București, 2016

Data inceperii 13-14 februarie 2016

Hipnoterapia presupune utilizarea hipnozei în cadrul unui tratament/demers psihologic sau medical ce ţinteşte ameliorarea suferinţei psihologice sau/şi fizice, respectiv îmbunătăţirea stării de sănătate şi a calităţii vieţii .
Divizia 30 a APA (Society of Psychological Hypnosis) a propus în 2014 următoarea definiţie oficială a hipnozei: „o stare a conştiinţei ce implică focalizarea atenţiei şi respectiv, reducerea conştiinţei periferice şi care este caracterizată printr-o capacitate crescută de răspuns la sugestie.” (http://psychologicalhypnosis.com/info/the-official-division-30-definition-and-description-of-hypnosis/)
APA subliniază că, având în vedere variabilitatea impresionantă existentă în ce priveşte conceptualizarea hipnozei şi a fenomenelor legate de hipnoză , scopul primordial urmărit prin această formulare a definiţiei hipnozei rezidă în simplificarea comunicării referitoare la fenomenul şi procedurile hipnotice în şi între diferitele domenii ale cercetării şi practicii, astfel încât definiţia de mai sus trebuie privită ca fiind în mod intenţionat a-teoretică.
În contextul psihoterapiei, înţelegem hipnoza ca fiind o tehnologie, adică un ansamblu de metode şi tehnici menite să faciliteze modificări fiziologice, senzoriale, emoţionale, cognitive şi comportamentale, cu scopul de a servi sporirea stării de bine psihologice şi fizice a individului. Variabile psihologice ca motivaţia, relaxarea, imaginaţia, absorbţia, expectanţa, atitudinile, convingerile, concentrarea, efectul placebo, sugestibilitatea, atenţia selectivă, role-enactmentul, complianţa etc. sunt implicate în facilitarea hipnozei terapeutice. Considerată cea mai veche dintre metodele psihoterapiei aplicată sistematic, hipnoza continuă să se impună şi azi, ca una dintre cele mai eficiente abordări utilizabile în cadrul psihoterapiei. Fără a fi o metodă terapeutică în sine, hipnoza oferă un cadru propice pentru aplicarea unor intervenţii specifice împrumutate din cele mai diverse tradiţii ale psihoterapiei. Studiile ştiinţifice au demonstrat că asocierea hipnozei cu un protocol terapeutic specific (de ex., CBT, ACT etc.) poate spori eficienţa acestor intervenţii terapeutice cu până la 70%.
Formarea în hipnoterapie ericksoniană vă propune următoarele obiective generale:
– Familiarizarea cu şi aprofundarea principiilor ericksoniene cu privire la suferinţa umană, la blocajele existente în calea dezvoltării personale (inclusiv în demersul terapeutic), precum şi la conceptual de hipnoză şi fenomenele associate
– Însuşirea şi aplicarea unor teste pentru evaluarea susceptibilităţii hipnotice şi a sugestibilităţii
– Experienţierea şi însuşirea aplicării unor proceduri de inducere a hipnozei
– Experienţierea şi însuşirea aplicării unor intervenţii specific, fundamentate ştiinţific destinate managementului diferitelor forme ale suferinţei omeneşti (durerea acută şi cronică, diferite forme ale anxietatăţii, depresia, tulburări alimentare, dificultăţi de concentrare, fumat etc.) şi/sau amelioarea calităţii vieţii în diferitele sale domenii (relaţii interpersonale, muncă, sexualitate, dezvoltare personală)
– Integrarea strategică a hipnozei într-un demers terapeutic specific
Cursul este furnizat de Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană (ARHTE) şi este acreditat de Colegiului Psihologilor din România (COPSI) şi respectiv de Federaţia Română de Psihoterapie (FRP). Absolvenţii vor fi certificaţi de către ARHTE şi vor putea obţine atestatul de liberă practică din partea COPSI, putând practica astfel psihoterapia în condiţii de deplină legalitate. Pe toată durata formării, cursanţii trebuie să deţină calitatea de membru ARHTE.
ARHTE este una dintre cele mai vechi asociaţii de psihoterapie din ţară şi se află pe una din primele locuri, în ceea ce priveşte numărul de membrii. Asociaţia noastră este membră a European Association of Hypno-Psychotherapy (EAHP), care reprezintă organizaţia europeană cu competenţe de acreditare pentru practica hipnoterapiei, din cadrul Asociatiei Europene de Psihoterapie. ARHTE organizează din doi în doi ani conferinţa internaţională a asociaţiei (ultima s-a organizat la Cluj, în octombrie 2015), iar în anii dintre conferinţe, câte un simpozion internaţional. Asociaţia vă oferă şi un program bogat de cursuri de formare continuă. Participarea la programul de formare, respective calitatea de membru ARHTE vă oferă acces la baza de documentare, care conţine cele mai importante publicaţii din domeniu şi numeroase material video.
La sfârşitul cursului cursanţii vor putea să practice psihoterapie în regim de practică privată, în acord cu codul etic al Colegiului Psihologilor din România, Federatiei Romane de Psihoterapie si Asociatiei Europene de Psihoterapie şi cu legislaţia din România.
Structura cursului nostru implică următoarele componente principale:
– Formare teoretică şi metodologică
– Dezvoltarea personală
– Practica psihoterapeutică şi supervizarea acesteia, până la obţinerea competenţei de psihoterapeut autonom
Informaţii despre formatori:
Dr. Jenő-László Vargha, psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihodramă.
Dr. Krisztina G. Szabó, psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihoterapia centrată pe persoană (focusing) şi respectiv în terapia prin acceptare şi angajament (ACT)
Formarea în hipno-psihoterapie ericksoniană se desfăşoară în două etape:
1. Pentru dobândirea competenţei de hipno-psihoterapeut sub supervizare sunt necesare următoarele:
– 400 ore formare teoretică, metodologică şi experienţială, incluzând dezvoltare personală (ore de contact direct)
– 150 ore studiu individual (parcurgerea unei bibliografii de 1500 pagini + examen)
– 100 ore participări la conferinţe şi/sau simpozioane, şcoli de vară, ateliere, cu specific în hipnoterapie, elaborare de referate, traduceri
– 50 ore asistare la şedinţe de supervizare a practicii hipnoterapeutice (ore de contact direct)
2. Pentru dobândirea competenţei de hipno-psihoterapeut autonom sunt necesare, în plus, următoarele:
– 50 ore dezvoltare personală (ore de contact direct)
– 300 ore de practică a hipnopsihoterapiei
– 200 ore de supervizare a practicii (ore de contact direct)
– 50 ore studiu individual (parcurgerea unei bibliografii de 500 de pagini +examen)
– 50 ore participare la conferinţe, ateliere, şcoli de vară etc. cu specific în hipnoterapie
– Elaborarea unei lucrări de disertaţie (minim 50 de pagini, contabilizate ca 100 ore de formare)
Se pot înscrie la cursul nostru absolvenţi ai facultăţilor de psihologie, medicină, asistenţă socială, filozofie, pedagogie (incluzând psihopedagogia) şi teologie, cu respectarea condiţiilor prevazute de Colegiului Psihologilor din România și de European Association for Psychotherapy (EAP). Studenții din anii terminali ai programelor de formare specificate de către Regulamentul Comisiei de Psihologie Clinică și Psihoterapie a COPSI, care îşi vor finaliza studiile până la încheierea cursurilor de formare de bază pot fi inscrişi cu acordul formatorului.