In memoriam

Dr. Jenő-László Vargha
RO:
Dr. Jenő-László Vargha s-a născut pe 7 octombrie, 1954, în Cluj-Napoca. Și-a încheiat anii de școală în 1973, în cadrul clasei cu profil sportiv a Liceului Teoretic Báthory István. A studiat psihologia în cadrul Facultății de Filozofie – Psihologie a Universității Babes-Bolyai. După terminarea facultății, a fost repartizat la Școala Specială din Nisipeni (jud. Satu Mare), unde a lucrat ca dascăl timp de un an. Între 1979 și 1990 și-a desfășurat activitatea terapeutică în cadrul Spitalului de Recuperare din Cluj-Napoca. Cele trei principii fundamentale ale muncii sale au fost: Înțelegere, compasiune, sprijin. Și-a investit în activitatea terapeutică aproape întreaga ființă. Începând cu 1990 și până la pensionare a activat ca lector în cadrul Departamentului de Psihologie Aplicată a Universității Babes-Bolyai. A publicat mai multe cărți și articole și a fost un participant activ la conferințe din țară și din străinătate. A fost membru al mai multor asociații profesionale. Activitatea sa profesională a fost apreciată de foarte multă lume. El a fost, pentru mulți, Ennte.
Ennte a iubit viața, psihologia, oamenii. Încă din vremurile comunismului, a fost unul dintre puținii psihologi din România, practicându-și cu pasiune și dedicație chemarea, ca psihoterapeut în cadrul Spitalului de Recuperare din Cluj. După 1989, odată cu reînființarea oficială a psihologiei în România, a devenit unul dintre cei mai importanți promotori ai psihoterapiei românești, atât la nivelul învățământului universitar, cât și cel postuniversitar. Psihoterapeutul și dascălul Ennte era un om de o inteligență sclipitoare, cu o sete de cunoaștere neabătută, mereu la curent cu cele mai noi studii și scrieri de specialitate, dar și cu o vastă cultură și un respect profund pentru clasicii psihologiei și psihoterapiei. Formarea sa profesională a fost cel mai mult marcată de scrierile lui Carl Rogers și respectiv Milton H. Erickson, deși și-a dezvoltat o abordare unică, eclectică, în care se regăsesc elemente din cele mai diverse orientări, împletite într-un mod extrem de creativ și marcate de o tușă cu totul personală. Nutrea convingerea profundă că dincolo de diferențele la nivel teoretic prin care diferitele modele psihologice încearcă să își definească contribuția specifică la înțelegerea suferinței și a stării de bine a oamenilor, la nivelul practicii, există între ele mult mai multe punți comune, iar dacă ar fi să enunțăm un singur principiu fundamental al practicării unei psihoterapii eficiente în care credea, am putea spune că acesta era reprezentat de o perspectivă de încredere, realizată prin lentile ce văd, dincolo de dificultăți, împotmoliri și tenebre, resursele și frumusețea fiecărei ființe umane.
Psihoterapia românească îi poartă recunoștință și pentru faptul că a fost printre primii care, după 1989, a adus în țară formatori de renume din străinătate, într-un moment în care psihologia din România renăștea din cenușă. Sunt foarte puțini acei specialiști contemporani din țară care ar putea spune că nu poartă în formarea lor, într-un fel sau altul, poate chiar și indirect, amprenta celui care a fost dascălul și psihoterapeutul Ennte.
Dincolo de cunoștințele de specialitate, Ennte era un om de o cultură literalmente enciclopedică și era greu să găsești vreun subiect la care să nu poată avea ceva de spus. Era pur și simplu prezent în viață, atât dacă ne gândim la aceea a comunității locale dar și la cea extinsă, el lăsându-se atins și mișcat de tot ce se întâmpla în lume și căutând să aducă o contribuție pentru ca ea, lumea, să devină un loc mai bun. Ennte iubea oamenii, dar iubea nespus și animalele, iubea natura, având o conexiune profundă – pe care o simțea și o numea vindecătoare – cu acestea. Putea petrece timp nesfârșit într-o plimbare, admirând o floare, un copac, un munte, marea sau râul, apusul și răsăritul, cerul senin sau îmbrăcat în nori. Putea petrece timp infinit hrănind sau făcând culcuș unui câine, unei pisicuțe ori vreunei vrăbiuțe și bucurându-se de clipa de conexiune eternă stabilită între ei, bucurându-se că a putut oferi și în acest fel clipe vieții.
Ennte iubea nespus muzica și cânta cu dăruire sacră la chitară. Iubea nespus artele și știa să asculte și să spună mai departe povestea unui tablou, a unei statui sau a unei clădiri. Era un mare admirator al sporturilor, iar în tinerețe, fusese fotbalist activ la Clubul Sănătatea. Era implicat în evenimentele sociale și politice locale și internaționale, și era mișcat până la lacrimi de tot ce însemna o manifestare a generozității și iubirii, era mișcat până la cea mai profundă revoltă de orice nedreptate.
Ennte era un optimist incurabil și avea o energie inepuizabilă, pe care a investit-o neprecupețit în proiecte ce au slujit psihoterapia, dezvoltarea personală, și prin acestea, calitatea vieții semenilor săi.
Dragostea sa pentru viață au cunoscut-o prea bine și colegii și apropiații săi. Spirit carismatic, era mereu sufletul oricărei întâlniri. Conversațiile, evenimentele, timpul și spațiul prindeau viață prin prezența sa sensibilă, inteligentă, creativă și plină de umor. Iar în momentele dificile, era un om pe care te puteai baza, care te asculta fără să te judece, care nu își pierdea încrederea în capacitatea ta de a te reface, de a te construi în continuare. Te puteai baza și pe ajutorul lui concret, fie că era vorba să te însoțească la doctor, să îți aducă lucruri de care aveai nevoie, la orice oră din zi sau din noapte, să îți facă un ceai, să stea cu tine până ce te puneai pe picioare, fie că era vorba să îți caute cărți, articole, sau alte materiale de studiu. Dar era și un om gata să te ajute, chiar dacă erai un străin ce i se abătea în cale: te ajuta cu bagajul, iți dădea de mâncare, îți spunea o vorbă bună.
Iar dincolo de puterea și disponibilitatea sa de a a fi prezent cu tine la greu, ceea ce ne va lipsi cel puțin la fel de mult va fi disponibilitatea și capacitatea lui de a se bucura de momentele bune ale fiecăruia.
Nu în ultimul rând, ci dimpotrivă, una dintre cele mai admirabile calități de care a dat dovadă, a fost aceea de a se angaja neobosit în propria dezvoltare personală, până în ultima clipă a existenței sale pământești.
Vom duce cu noi în eternitate toate aceste comori și de fiecare dată când vom acționa – cu gândul și cu fapta – în spiritul lor, de fiecare dată va fi cu noi.
HU:
Dr. Vargha Jenő-László 1954, október 7-én született, Kolozsváron. Iskolai éveit a Báthory Istvan Elméleti Liceum sportosztályában 1973-ban fejezte be. A Babes-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia-Filozófia karán diplomázott. Az egyetem elvégzése után a szatmár megyei Sándorhomokra helyezték ki, az ottani Speciális Iskolába ahol egy évet tanított. 1979 és 1990 között gyógyító tevékenységét a kolozsvari Rehabilitációs kórházban művelte. Munkásságát főképp három alapelvre építette: megértés, együttérzés, támogatás.
Terápiás tevékenységébe szinte teljes lényét beleadta. 1990-től nyugdíjazásáig a Babes -Bolyai Tudományegyetem adjunktusa volt, az Alkalmazott Pszichológia Intézet munkatársa. Több könyve is megjelent, illetve hazai és nemzetközi konferenciák gyakori részvevője volt, tudományos munkáival. Több szakmai szervezet aktív tagja volt. Tevékenységét nagyon sokan értékelték. Sokak számára ő Ennte volt.
Ennte szerette az életet, a lélektant, az embereket. A kommunista idők óta, azon kevés romániai pszichológusok egyike volt, aki szeretettel és elkötelezettséggel művelte hivatását, a Kolozsvári Rehabilitációs Kórház lélekgyógyászaként. A romániai pszichológia hivatalos újjászületését követően – 1989 után – a romániai pszichoterápia egyik legfontosabb promótereként tevékenykedett, az egyetemi oktatás berkeiben, és azon kívül, egyaránt.
A pszichoterápia gyakorló és tanító mestere, Ennte sziporkázó intelligenciájú ember volt. Olthatatlan tudásszomja olyan szakemberré alakította, aki mindig naprakészen állt a legújabb információkkal, ugyanakkor mély tisztelettel és hatalmas kultúrával rendelkezett a lélektan, illetve a pszichoterápia klasszikusai tekintetetében. Szakmai identitását leginkább Carl Rogers és Milton H. Erickson mukássága formálta, bár egyedi, eklektikus megközelítésében összefonódnak rendkívül kreatív módon elemek a lélekgyógyászat legkülönbözőbb irányzataiból. Ennte mély meggyőződése volt, hogy az egyes elméleti modellek gyakorlatban történő alkalmazásában több hasonlóság mutatkozik, mint különbség. S ha egyetlen alapelvet szeretnénk megfogalmazni, melyben legmélyebben hitt, talán azt mondhatnánk, hogy ez az alapvető, feltétel nélküli bizalmat és tisztelet jelentette, egy olyan tekintetet, mely képes látni embertársa szépségét, erőtartalékait, minden nehézség, minden megbotlás mellett, legsötétebb állapotokban-helyzetekben is.
A romániai pszichoterápia hálával tartozik Enntének azért is, mert ő az elsők között volt, akik – 1989 után – fontos külföldi trénereket hozott országunkba, egy olyan pillanatban, mikor a romániai lélektan hamvaiból született újjá. Gyakorlatilag, nagyon kevés itteni kortárs szakember mondhatja azt magáról, hogy nem hordozza valamiféleképpen – akár indirekt módon – Ennte befolyását.
Óriási szakmai tudása mellett, Ennte enciklopédikus kultúrával rendelkezett, szó szerint. Nehéz lett volna olyan témát találni, melyhez ne tudott volna hozzászólni érdemben. Ő egyszerűen jelen volt az életben, úgy a helyi közösség szintjén, mint a tágabb körökében. Nyitott szívvel engedte, hogy érintse és mozgassa meg mindaz, ami a világban történik, állandóan kereste a lehetőséget, hogy létezésével-cselekedeteivel, világunkat jobbá tegye. Szerette az embereket, de rendkívül szerette az állatokat is, meg a természetet, melyekhez mély – szerinte gyógyító – kapcsolat fűzte. Képes volt végtelen időt elölteni egy sétában, hogy gyönyörködhessen a virágokban, a fákban, a hegyekben-vizekben, a tiszta vagy épp felhőkbe öltözött égben, a naplementékben s a napfelkeltékben. Képes volt végtelenül elidőzni egy kutya, vagy macska, vagy egy kis veréb mellett – gyakorlatilag, bármilyen állat mellett – hogy etesse, hogy házat vagy ágyat kovácsoljon neki, vagy csak hogy simogassa és beszélgessen vele. Kimondhatatlan örömet lelt e pillanatokban, mikor ilyen módon is örök kapcsolatot tudott teremteni az élettel, amikor ily módon is tudta az életet ápolni, gazdagítani.
Ennte imádta a zenét és mennyei odaadással gitározott. Imádta a művészeteket, és mesteri módon tudta meghallgatni és tovább mondani egy festmény, vagy egy szobor, vagy egy épület történetét. Nagyra becsülte a sportokat, illetve fiatal korában maga is aktív labdarúgója volt Kolozsvári Sănătatea Foci klubnak. Közelről követte a helyi és nemzetközi szociális és politikai eseményeket, s mélyen megérintette minden olyan történet, gesztus, amiben az emberek nagylelkűsége, szeretetképessége tükröződött, illetve mélyen megérintette és felháborította minden, ami igazságtalanságról, erőszakról, dehumanizációról szólt.
Gyógyíthatatlan optimista volt és kimeríthetetlen energiáját folyamatosan a pszichoterápia, illetve ennek gyakorlói fejlődésébe fektette, fáradhatatlanul szolgálva ezáltal embertársai jobb életminőségét.
Nagyon jól ismerték életszeretetét kollégái, illetve a hozzá közel állók is. Karizmatikus egyéniségként, minden összejövetel ragyogó lelkesítője volt. Beszélgetések, események, tér és idő, mind életre keltek Ennte érzékeny, intelligens, kreatív, humoros jelenlétében. S amikor az élet hullámai nehéz pillanatokat nyújtottak, számíthattál rá. Meghallgatott, ítélkezés nélkül, és mindig elevenen tartotta feltétel nélüli bizalmát és bizakodását, továbbra is hitt benned, az életben, a jóban. Számíthattál rá az élet mindennapi, apró dolgaiban is, s ha kellett, elkísért az orvoshoz, megvásárolta, amire szükséged volt – éjjel-nappal, bármilyen órában – , főzött egy teát, veled maradt, míg lábra álltál. Úgyanúgy, számíthattál rá akkor is, ha szükséged volt egy könyvre, egy tudományos cikkre, vagy egyéb anyagokra. Számíthattál rá akkor is, amikor egy bölcs tanácsra volt szükséged. De segített készségesen akkor is, ha ezer idegen voltál, aki útjába botlott az utcán, vagy bárhol a világon: segített szívesen a csomagoddal, étellel, vagy csak egy jó szóval.
Ennte kiválóan meg tudott hallgatni olyankor is, amikor az élet csodás volt. És tudott ünnepelni veled. Ez legalább ugyanannyira fog hiányozni, mint a képeesége, hogy erőt adjon bajban.
Nem utolsó sorban, sőt, az egyik legcsodálatosabb kvalitása az volt, hogy foglalkozott elkötelezetten saját személyiségének fejlesztésével, földi létezésének utolsó pillanatáig. Mindörökké magunkkal visszük e felbecsülhetetlen örökséget, és tudhatjuk, hogy minden olyan pillanatban, amikor ezen értékek szellemében cselekszünk – gondolatban és tettben – minden egyes ilyen pillanatban, ő velünk lesz.

 

In memoriam

Institutul pentru Tehnologii Psihologice Contextuale

își ia rămas bun pe această cale de la cel care a fost mult stimatul și iubitul fost coleg și – mai presus de orice – prieten

Profesor doctor psiholog Iustinian Turcu

(doctor în Psihologie, formator și supervizor în Asociația Română de Hipnoză Clinică, Relaxare și Terapie Ericksoniană, membru al Colegiului Psihologilor, formator in cadrul Institutului Român de Psihoterapie Integrativa, membru în Comisia de Clinică și Psihoterapie).

Ne despărțim la acest atât de trist început de an de un coleg din Comitetul Director al ARHTE care la modul discret, care i-a caracterizat întreaga existență, a adus o contribuție imensă la dezvoltarea psihoterapiei, în general, și în particular a hipnopsihoterapiei, din țara noastră. Deși nu a ținut niciodată să se situeze în primul plan, fiind un om de o modestie rar întâlnită în zilele noastre, punctele sale de vedere întotdeauna echilibrate și prezentate cu bun simț erau imposibile de ignorat. Prin dispariția colegului Iustinian Turcu, Comitetul Director al ARHTE suferă cea dintâi pierdere din rândul membrilor ei permanenți, unul care de a lungul anilor nu a ratat niciuna dintre ședințele ei.

Ne despărțim totodată de un prieten a cărui noblețe și căldură sufletească am simțit-o de atât de multe ori, indiferent de contextul în care avea loc întâlnirea. Întotdeauna elegant, atât în ținută, cât și în comportament, dotat cu un pronunțat simț al umorului, deschis și comunicativ, contribuția Domniei sale la sentimentul de a fi în familie a fost una inestimabilă.

Cea mai valoroasă moștenire pe care o lasă în urmă, pe plan profesional, sunt generațiile de psihoterapeuți pe care i-a format, tinerii capabili și valoroși, pe care i-a învățat cu devotament și iubire și de care era foarte mândru. Unii dintre ei au apucat deja să-și demonstreze valoarea, alții sunt doar la început de drum și urmează să-și activeze potențialul. Cu toții au însă un element comun: modelul atât de dificil și – totodată – atât de necesar de urmat, lăsat moștenire de cel care a fost mentorul lor, Iustinian Turcu.

Călătorie lină Iustin, spre Tărâmul Transei Eterne.

PsiFocus

Înfruntă coronavirusul

Autori: Dr. Jenő-László Vargha, UBB Cluj, PsiFocus; Dr. Krisztina-Gabriella Szabó, PsiFocus; Dr. Enikő Batiz, UBB Cluj; Dr. Szidónia Kiss, UBB Cluj

Înfruntă coronavirusul este un program de gestionare a stresului, bazat pe modelul FACE COVID elaborat de psihiatrul australian Russ Harris un specialist în terapia prin acceptare și angajament (pe scurt ACT, pronunțat ca un cuvânt, act), considerată în prezent una dintre cele mai eficiente forme de psihoterapie. Programul valorifică principiile terapeutice elaborate în cadrul ACT, care au asigurat succesul acestei metode în tratarea unei game foarte variate de probleme psihologice și tulburări mintale, urmând a fi pus la dispoziție gratuit tuturor celor interesați.
Cele nouă litere ale FACE COVID se constituie în pași succesivi ai programului nostru. Fiecăruia dintre pași îi consacrăm o zi, astfel încât durata totală a programului este de 9 zile, acesta putând fi descărcat de aici: http://psifocus.ro/infrunta-coronavirusul

FACE COVID este un acronim, fiecare dintre literele ei fiind de fapt inițiala uneia dintre componentele intervenției. Fiecare dintre aceste componente este abordată printr-o serie de exerciții validate științific – majoritatea împrumutate din instrumentarul ACT, dar și din alte orientări ale psihoterapiilor contemporane – a căror eficiență poate fi asigurată doar în cazul practicării lor susținute.

Încheiem această scurtă introducere cu prezentarea celor nouă componente ale programului:

F = Focusează-te pe ce poți controla

A = Admite gândurile și sentimentele tale

C = Conectează-te la corpul tău

E = Energie investită în ceea ce faci

C = Concentrează-te pe acțiuni angajate

O = Oferă spațiu

V = Valori

I =  Identifică resurse

D = Dezinfectează și păstrează distanța

Nu poți avea întotdeauna ceea ce-ți dorești

(You Can’t Always Get What You Want–Rolling Stones) https://www.youtube.com/watch?v=N7pZgQepXfA&list=RDN7pZgQepXfA&start_radio=1

Aceasta este, ştiu, una dintre cele mai dureroase lecţii, cu care viaţa te confruntă: orice ai face,oricât te-ai strădui, nu poţi avea tot ceea ce îţi doreşti. Şi este chiar una dintre primele lecţii, pecare (culmea!) o şi încasezi imediat ce ai întins mânuţa după ceva ce „nu ai voie” să primeşti,pentru că „nu este potrivit pentru tine”, este „periculos” „urât” „nu îţi aparţine” etc. Oricât ai protesta, oricât ai fi de disperat, oricât de agresiv ai căuta să forţezi graniţele, sunt lucruri, pe care nu le vei primi niciodată. „Nu poţi avea întotdeaunaceea ce-ţi doreşti.”–ţi se spune în astfel de situaţii de către cei din jur şi înveţi să urăşti acest lucru.

Freud scria în legătură cu aceasta, că în aceste cazuri se înfruntă două principii, ambele importante din punctul de vedere al dezvoltării noastre ca fiinţe umane: principiul plăcerii, care vizează satisfacerea imediată a nevoilor, urmărind obiectivul diminuării stărilor de frustraţie şi de tensiune, pe de o parte, respectiv principiul realităţii, care vizează asigurarea adaptării noastre la condiţiile concrete ale situaţiilor pe care le întâlnim în viaţă şi care se dezvoltă tocmai prin acceptarea limitărilor şi luarea în consideraţie a oportunităţilor care ni se oferă în aceste situaţii.

Dintr-un anumit punct de vedere, cea mai demnă de încredere măsură a maturităţii o constituie măsura în care poţi identifica acele lucruri, pe care–cu preţul unor eforturi susţinute–le poţi obţine şi le poţi diferenţia de acelea, pe care nu le poţi avea niciodată. Poate fi vorba de o jucărie, sau o acadea, de o ţoală de firmă, în care te şi poţi imagina, cât de bine ai arăta, dacă ţi-ar aparţine. Mai târziu, tabloul poate fi completat de un examen de admitere, sau un concurs pe un post. La fel de bine se poate întâmpla, ca acel lucru pe care nu îl poţi obţine să fie prietenia, sau dragostea cuiva. Sau liniştea, sau sănătatea. Ar putea părea chiar, că uneori Viaţa funcţionează la modul pervers: pe de o parte îţi permite să cunoşti din ce în ce mai multe lucruri, care aproape instantaneu trezesc în tine dorinţa irezistibilă de a le lua în posesie, dar pe de alta, din nou şi din nou, îţi aduce aminte de marele adevăr: „Nu poţi avea întotdeauna ceea ce-ţi doreşti…”
© Jeno-laszloVargha, 2017
http://psifocus.ro/wp-content/uploads/2017/09/Nu-po%C5%A3i-avea-%C3%AEntotdeauna-ceea-ce-%C3%AE%C5%A3i-dore%C5%9Fti.pdf

Curs de formare în hipno-psihoterapie ericksoniană pentru dobândirea competenţei de hipno-psihoterapeut sub supervizare, Cluj Napoca, octombrie 2019

Furnizat de Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană (ARHTE) şi este acreditat de Colegiului Psihologilor din România (COPSI) şi respectiv de Federaţia Română de Psihoterapie (FRP). Absolvenţii vor fi certificaţi de către ARHTE şi vor putea obţine atestatul de libera practică din partea COPSI.

Data începerii:  25 octombrie- 27 octombrie  2019,  Cluj-Napoca

Durata cursului: 2,5 ani, o întâlnire a câte 20 de ore/week-end (de vineri, ora 17.00 până duminică, ora 13.00)
Costul cursului: 6 euro/oră , respectiv 120 de euro/seminar de formare de 20 de ore. Se achită după fiecare seminar de formare.
Înscriere şi informaţii suplimentare pe adresa:
www.psifocus.ro
email: psi.focus @ gmail.com ; tel:  0745522884 (luni-vineri orele 14.00-16.00)

Informaţii despre formatori:
Dr. Jenő-László Vargha, psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihodramă.
Dr. Krisztina G. Szabó, psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihoterapia centrată pe persoană (focusing) şi respectiv în terapia prin acceptare şi angajament (ACT)

1. Se pot înscrie la cursul nostru absolvenţi ai facultăţilor de psihologie, medicină, asistenţă socială, filozofie, pedagogie (incluzând psihopedagogia) şi teologie, cu respectarea condiţiilor prevazute de Colegiului Psihologilor din România și de European Association for Psychotherapy (EAP).
2. Studenții din anii terminali ai programelor de formare specificate de către Regulamentul Comisiei de Psihologie Clinică și Psihoterapie a COPSI, care îşi vor finaliza studiile până la încheierea cursurilor de formare de bază pot fi inscrişi cu acordul formatorului.

ÎNSCRIERE

Vă puteţi înscrie completând fişa de înscriere online sau o puteţi solicita de la secretariatul PsiFocus, email: psi.focus @ gmail.com

Fişa de înscriere online: https://docs.google.com/forms/d/12pWN4PwbGyAoDgVcQVyMJkOnWSEZlrbQv_IdIxMjrHc

IMPORTANT !
1. Întrucât numărul de locuri este limitat , înscrierile se vor face în ordinea anunțării participării.
2. Confirmarea înregistrărilor se va face în termen de 48 de ore în cursul săptămânii şi 72 de ore în weekend. Dacă nu aţi primit confirmarea în acest interval de timp, vă rugăm sa ne contactati pe adresa de mail a secretariatului: psi.focus@gmail.com

Formarea în hipno-psihoterapie ericksoniană se desfăşoară în două etape:
1. Pentru dobândirea competenţei de hipno-psihoterapeut sub supervizare sunt necesare următoarele:
– 200 ore formare teoretică, metodologică + 50 de ore care se recunosc in cadrul componentei de dezvoltare personala (ore de contact direct)
–  100 ore de dezvoltare personala (ore de contact direct)
– 150 ore studiu individual (parcurgerea unei bibliografii de 1500 pagini + examen)
– 100 ore participări la conferinţe şi/sau simpozioane, şcoli de vară, ateliere, cu specific în hipnoterapie, elaborare de referate, traduceri
– 50 ore asistare la şedinţe de supervizare a practicii hipnoterapeutice (ore de contact direct)

2. Pentru dobândirea competenţei de hipno-psihoterapeut autonom sunt necesare, în plus, următoarele:
– 100 ore dezvoltare personală (ore de contact direct)
– 300 ore de practică a hipnopsihoterapiei
– 200 ore de supervizare a practicii (ore de contact direct)
– 50 ore studiu individual (parcurgerea unei bibliografii de 500 de pagini +examen)
– 50 ore participare la conferinţe, ateliere, şcoli de vară etc. cu specific în hipnoterapie
– Elaborarea unei lucrări de disertaţie (minim 50 de pagini, contabilizate ca 100 ore de formare)

Mai multe detalii referitoare la structura si con’inutul formarii :   http://psifocus.ro/formari/

Rescrierea imageriei în psihoterapie

Strategii psihoterapeutice  pentru modificarea amintirilor traumatice din perspectiva schema-terapiei contextuale

Formator: Jenő-László Vargha, PhD ,
Cluj , 2-3 martie 2019 – partea I

Rescrierea imageriei se constituie într-o intervenţie experienţială ce valorifică puterea imageriei şi a vizualizării, cu scopul modificării, prin intermediul unei experienţe emoţionale corective, a semnificaţiei atribuite de către client amintirilor traumatice.
Elaborată iniţial pentru a fi utilizată în cadrul tratamentului persoanelor afectate de tulburarea de stres posttraumatic, cercetările clinice din ultimii ani au demonstrat eficienţa rescrierii imageriei în cazul unei game mult mai variate ale problemelor psihologice.

Workshopul îşi propune:
1. Descrierea mecanismelor psihologice din perpectiva schema terapiei contextuale care asigură eficienţa intervenţiilor ce recurg la rescrierea imageriei.
2. Prezentarea indicaţiilor terapeutice ale acestei tehnici.
Prezentarea modului în care rescrierea imageriei poate fi integrată în cadrul unei abordări psihoterapeutice.
3. Experienţierea de către participanţi a unor intervenții prin rescrierea imageriei, integrate în cadrul furnizat de psihoterapie.

Data desfășurării: 2-3 martie 2019 -15 ore – partea I a workshopului.
Important:
Data desfășurării celei de-a doua părți se va stabili de comun acord cu participanții
Programul de lucru:

sâmbătă 2 martie: 9.00- 20.00 (pauza de prânz se stabileste în functie de ritmul de lucru )
duminică: 3 martie  9.00-13.00
Costul workshopului : 85  euro – 15 ore (se achita in euro sau echivalentul în lei la cursul zilei)
Durata: 30 ore
Formator: Dr. Jenő-László Vargha, psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihodramă.
Înscriere:
Vă puteţi înscrie completând fişa de înscriere online sau o puteţi solicita de la secretariatul PsiFocus, email: psi.focus @ gmail.com

Fişa de înscriere online: https://docs.google.com/forms/d/1mCv3srgYOrD5wMVf6fswb3LJq0MEY-avkBZZ2s65_Ug

PRECIZĂRI ŞI INFORMAȚII SUPLIMENTARE: email: psi.focus@gmail.com , tel: 0745522884, luni-vineri – orele 13.00-15.00, www.psifocus.ro
Workshopul este propus spre acreditare Colegiului Psihologilor din România, (30 credite) urmând ca pe baza acestei acreditări, participanţii să primescă credite din partea CoPsi.

Întrucât numărul de locuri este limitat,  înscrierea se va face în ordinea anunțării participării

Participanţilor angrenaţi în programul de formare ca hipnopsihoterapeuţi furnizat de ARHTE li se vor recunoaşte 30 de  ore de formare în contul „Activităţilor formative asociate cursului” (din totalul de 100 ore).

Fundamente pentru abordarea clientului sensibil în psihoterapie -Jenő-László Vargha, PhD

Materiale prezentate în cadrul workshop-ului „Fundamente pentru abordarea clientului sensibil în psihoterapie” susținut la Conferința Națională cu participare internațională APAR – Ediția a XIII-a „TULBURĂRI de PERSONALITATE. Punți între teorii, cercetări și aplicații practice” 20-22 aprilie 2018, Brașov, România

http://psifocus.ro/workshopuri-formare-continua-2/fundamente-pentru-abordarea-clientului-sensibil-in-psihoterapie/

Workshop „Cum poţi creşte după o traumă?”

Strategii hipnoterapeutice pentru facilitarea creşterii posttraumatice.
Workshop pentru hipnopsihoterapeuţi de orientare Ericksoniană
Formator: Jenő-László Vargha, PhD ,
Cluj , 9-10 decembrie 2017

Workshopul este deschis  psihoterapeuţilor şi consilierilor (autonomi şi sub supervizare), psihoterapeuţilor în formare, respectiv tuturor psihologilor care în practica lor profesională se confruntă cu nevoia asistării unor clienţi afectaţi de traume, ori care, pur şi simplu, apreciază că aprofundarea tematicii noastre şi însuşirea intervenţiilor pe care le propunem spre învăţare ar putea contribui la eficientizarea activităţii lor.

Tematica : rolul hipnopsihoterapiei în facilitarea creşterii posttraumatice
Data desfășurării: 9-10 decembrie 2017
Costul workshopului : 5 euro/oră
Durata: 15 ore
Formator: Dr. Jenő-László Vargha, psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihodramă.
Înscriere:
Vă puteţi înscrie completând fişa de înscriere online sau o puteţi solicita de la secretariatul PsiFocus, email: psi.focus @ gmail.com

Fişa de înscriere online: https://docs.google.com/forms/d/1mCv3srgYOrD5wMVf6fswb3LJq0MEY-avkBZZ2s65_Ug

PRECIZĂRI ŞI INFORMAȚII SUPLIMENTARE: email: psi.focus@gmail.com , tel: 0745522884, luni-vineri. orele 11.00-13.00, www.psifocus.ro
Workshopul este propus spre acreditare Colegiului Psihologilor din România, (15 credite) urmând ca pe baza acestei acreditări, participanţii să primescă credite din partea CoPsi.

Participanţilor angrenaţi în programul de formare ca hipnopsihoterapeuţi furnizat de ARHTE li se vor recunoaşte 15 ore de formare în contul „Activităţilor formative asociate cursului” (din totalul de 100 ore).

Curs de formare în hipno-psihoterapie ericksoniană pentru dobândirea competenţei de hipno-psihoterapeut sub supervizare, Cluj Napoca 2017

Furnizat de Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană (ARHTE) şi este acreditat de Colegiului Psihologilor din România (COPSI) şi respectiv de Federaţia Română de Psihoterapie (FRP). Absolvenţii vor fi certificaţi de către ARHTE şi vor putea obţine atestatul de libera practică din partea COPSI.

Data începerii:  3-5 noiembrie 2017,  Cluj-Napoca

Durata cursului: 2,5 ani, o întâlnire a câte 20 de ore/week-end (de vineri, ora 17.00 până duminică, ora 13.00)
Costul cursului: 5 euro/oră , respectiv 100 de euro/seminar de formare de 20 de ore. Se achită după fiecare seminar de formare.
Înscriere şi informaţii suplimentare pe adresa:
www.psifocus.ro
email: psi.focus @ gmail.com ; tel: 0364730534; 0745522884 (luni-vineri orele 14.00-16.00)

Informaţii despre formatori:
Dr. Jenő-László Vargha, psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihodramă.
Dr. Krisztina G. Szabó, psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihoterapia centrată pe persoană (focusing) şi respectiv în terapia prin acceptare şi angajament (ACT)

1. Se pot înscrie la cursul nostru absolvenţi ai facultăţilor de psihologie, medicină, asistenţă socială, filozofie, pedagogie (incluzând psihopedagogia) şi teologie, cu respectarea condiţiilor prevazute de Colegiului Psihologilor din România și de European Association for Psychotherapy (EAP).
2. Studenții din anii terminali ai programelor de formare specificate de către Regulamentul Comisiei de Psihologie Clinică și Psihoterapie a COPSI, care îşi vor finaliza studiile până la încheierea cursurilor de formare de bază pot fi inscrişi cu acordul formatorului.

ÎNSCRIERE

Vă puteţi înscrie completând fişa de înscriere online sau o puteţi solicita de la secretariatul PsiFocus, email: psi.focus @ gmail.com

Fişa de înscriere online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLA2EZvMBzsSvpDmegUccOL5kYi_V6z2HlJBQSq32qHWoe3Q/viewform

IMPORTANT !
1. Întrucât numărul de locuri este limitat , înscrierile se vor face în ordinea anunțării participării.
2. Confirmarea înregistrărilor se va face în termen de 48 de ore în cursul săptămânii şi 72 de ore în weekend. Dacă nu aţi primit confirmarea în acest interval de timp, vă rugăm sa ne contactati pe adresa de mail a secretariatului: psi.focus@gmail.com

Formarea în hipno-psihoterapie ericksoniană se desfăşoară în două etape:
1. Pentru dobândirea competenţei de hipno-psihoterapeut sub supervizare sunt necesare următoarele:
– 200 ore formare teoretică, metodologică + 50 de ore care se recunosc in cadrul componentei de dezvoltare personala (ore de contact direct)
–  100 ore de dezvoltare personala (ore de contact direct)
– 150 ore studiu individual (parcurgerea unei bibliografii de 1500 pagini + examen)
– 100 ore participări la conferinţe şi/sau simpozioane, şcoli de vară, ateliere, cu specific în hipnoterapie, elaborare de referate, traduceri
– 50 ore asistare la şedinţe de supervizare a practicii hipnoterapeutice (ore de contact direct)

2. Pentru dobândirea competenţei de hipno-psihoterapeut autonom sunt necesare, în plus, următoarele:
– 100 ore dezvoltare personală (ore de contact direct)
– 300 ore de practică a hipnopsihoterapiei
– 200 ore de supervizare a practicii (ore de contact direct)
– 50 ore studiu individual (parcurgerea unei bibliografii de 500 de pagini +examen)
– 50 ore participare la conferinţe, ateliere, şcoli de vară etc. cu specific în hipnoterapie
– Elaborarea unei lucrări de disertaţie (minim 50 de pagini, contabilizate ca 100 ore de formare)

Mai multe detalii referitoare la structura si con’inutul formarii :   http://psifocus.ro/formari/

Materiale prezentate în cadrul workshopurilor susținute la Conferinţa Internaţională ARHTE „Integrare şi diversitate în hipnopsihoterapia ericksoniană”, Piatra Neamț, 2017

Tu și trupa din interior, încotro? Pe valurile hipnozei, spre o conștiință de sine mai flexibilă
Autor: Krisztina G. SZABÓ

http://psifocus.ro/tu-si-trupa-din-interior-incotro/

Abordarea emoţiilor negative în hipnopsihoterapie

Autor : Jenő-László Vargha, PhD
http://psifocus.ro/workshopuri-formare-continua-2/abordarea-emotiilor-negative-hipnopsihoterapie/