Tabăra Națională de Hipnopsihoterapie Ericksoniană Cum poţi creşte după o traumă? Strategii hipnoterapeutice pentru facilitarea creşterii posttraumatice

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică,
Relaxare şi Terapie Ericksoniană organizează :
Tabăra Națională de Hipnopsihoterapie Ericksoniană

Cum poţi creşte după o traumă? Strategii hipnoterapeutice pentru facilitarea creşterii posttraumatice
Curs de pregătire profesională continuă pentru psihoterapeuţi şi consilieri

Perioada desfăşurării: 26 august -31 august 2017

Locaţia: Pensiunea Sequoia, Valea Drăganului , jud Cluj, http://www.pensiuneasequoia.ro

Furnizor: Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană

Propunători

Krisztina-Gabriella Szabó – doctor în psihologie, psihoterapeut, formator, supervizor hipnopsihoterapie Ericksoniană, acreditat de Colegiul Psihologilor din România şi de Federaţia Română de Psihoterapie (furnizează 15 ore din totalul orelor de curs)

Jenő-László Vargha – doctor în psihologie, psihoterapeut, formator, supervizor hipnopsihoterapie Ericksoniană, acreditat de Colegiul Psihologilor din România şi de Federaţia Română de Psihoterapie (furnizează 15 ore din totalul orelor de curs)

Durata cursului: 30 ore

Costul Taberei:
Costul total -1350 lei
dintre care:
Costul cursului+ organizare -850 lei
Cazare+masă – 100 lei pe zi/personă -500 lei
Insotitor: 110lei pe zi/persoana – cazare si masa

ÎNSCRIERE
Cei care doresc să participe sunt rugați să completeze formularul de înscriere online:
https://docs.google.com/forms/d/1K7aTsen8M1sJnBfRVdnMSxxqbyjZ_ay1TyHIi9YNK18/viewform?c=0&w=1

 

Cui se adresează ?
Tabăra este deschisă psihoterapeuţilor şi consilierilor (autonomi şi sub supervizare), psihoterapeuţilor în formare, respectiv tuturor psihologilor care în practica lor profesională se confruntă cu nevoia asistării unor clienţi afectaţi de traume, ori care, pur şi simplu, apreciază că aprofundarea tematicii noastre şi însuşirea intervenţiilor pe care le propunem spre învăţare ar putea contribui la eficientizarea activităţii lor.

Tematica cursului: rolul hipnopsihoterapiei în facilitarea creşterii posttraumatice

Conceptualizate ca acele evenimente ameninţătoare, ori neplăcute, care deteriorează capacitatea de adaptare, personalitatea, sau dezvoltarea armonioasă a persoanei, traumele psihice se asociază prin definiţie cu resimţirea unor consecinţe psihologice negative, cele mai grave dintre acestea putând îmbrăca chiar forma unor tulburări mentale. Chiar dacă omul face parte dintr-o specie a cărei rezilienţă poate fi considerată uluitoare, fiinţa umană este vulnerabilă la efectul nociv produs de psihotraume. Impactul traumei este trăit, prin definiţie, ca fiind o stare insuportabilă şi intolerabilă şi prin urmare, lasă urme adânci în mintea şi în emoţiile noastre, în capacitatea noastră de a ne bucura şi de a ne angaja în relaţii intime şi – mai mult – în structura noastră biologică şi în sistemul nostru imunitar. Printre modificările fiziologice produse de traume au fost documentate recalibrarea sistemului de alarmă al creierului, intensificarea producţiei hormonilor implicaţi în stres şi modificările la nivelul sistemului angrenat în filtrarea informaţiilor relevante şi diferenţierea acestora de cele lipsite de relevanţă. Studiile au arătat că, mai ales în condițiile în care expresia deplină a răspunsului nostru la traumă este reprimată, sistemul nervos autonom (SNA) poate suferi disfuncții ale autoreglării, astfel încât corpul continuă să reacționeze ca și când s-ar afla în pericol, chiar și atunci când acesta a trecut. Astfel se explică hipervigilenţa persoanelor traumatizate faţă de orice ameninţare potenţială (reală sau doar imaginară).

Nu este deci de mirare faptul, că victimele evenimentelor traumatice – şi mai ales aceia dintre ele, care prezintă istorii complexe ale traumelor suferite – confruntă terapeuţii şi consilierii cu cele mai dificile provocări şi dileme. După cum arată Courtois şi Ford (2013), persoanele traumatizate rămân de multe ori cantonate în moduri de funcţionare specifice eforturilor de supravieţuire biologică şi psihologică, iar atunci, când aceste patternuri comportamentale şi de relaţionare – perfect normale şi adaptive în contextul anormal şi traumatizant în care s-au dezvoltat – continuă să mijlocească pe termen lung adaptarea persoanei la condiţii ce nu mai conţin elemente ameninţătoare, ele însele se transformă în probleme. În condiţiile în care strategiile de supravieţuire sunt incompatibile cu circumstanţele de viaţă mai puţin periculoase, sau stresante, recursul la acestea expune persoana la riscul retraumatizării prin reacţiile celor din jur la strategiile sale de apărare nejustificate şi deplasate. (Courtois şi Ford,op cit.)

Pe de altă parte, unele dintre persoanele care se confruntă cu traume psihice, raportează cel puţin anumite schimbări favorabile, înregistrate ca efect al bătăliei purtate cu consecinţele evenimentelor devastatoare. Termenul „creştere (dezvoltare) posttraumatică” (PTG) a fost introdus pentru a desemna modificările pozitive, semnificative şi durabile, raportate ocazional de către persoanele care caută să facă faţă unor crize majore cu care viaţa le confruntă. Îndreptarea atenţiei clinicienilor asupra acestui fenomen a permis elaborarea unor intervenţii eficiente, capabile să favorizeze evoluţia persoanelor afectate în direcţia creşterii posttraumatice.

Organizat sub forma unei tabere de vară, cursul de formare continuă pe care vi-l propunem vizează următoarele obiective:

  1. Înţelegerea de către participanţi a mecanismelor complexe declanşate de confruntarea cu evenimente traumatice şi a condiţiilor care favorizează procesele de creştere posttraumatică, prin recursul la conceptualizările de dată recentă ale traumei.
  2. Familiarizarea cu instrumentele psihodiagnostice (interviu clinic, scale de autoevaluare) utilizate în abordarea persoanelor confruntate cu evenimente traumatice.
  3. Cultivarea unor atitudini adecvate ale participanţilor faţă de persoanele afectate de confruntarea cu traume psihice; însuşirea principiilor care stau la baza facilitării creşterii posttraumatice în cadrul psihoterapiei, în general şi a hipnopsihoterapiei, în particular.
  4. Experienţierea şi însuşirea de către participanţi a unora dintre cele mai eficiente tehnici şi intervenţii, fundamentate de rezultatele cercetărilor recente în domeniul neuroştiinţelor, al hipnozei, al terapiilor prin acceptare şi angajament, respectiv al psihologiei pozitive, utilizabile cu scopul facilitării creşterii posttraumatice.

Cursul îmbină armonios prezentările teoretice, bazate pe o documentaţie riguroasă, atât din lucrările clasice în domeniu, cât şi din literatura de specialitate de ultimă oră, cu exerciţiile experienţiale urmate de discuţii în grup, care permit participanţilor atât experienţierea efectelor produse de intervenţiile validate empiric, cât şi fundamentarea însuşirii acestor intervenţii, în vederea utilizării acestora în propria practică clinică.

Structura programului zilnic permite atât cultivarea relaţiilor colegiale cu ceilalţi participanţi şi stabilirea unor contacte profesionale, cât şi petrecerea unor clipe agreabile în sânul naturii, săptămâna petrecută în tabăra noastră constituindu-se astfel în echivalentul unei foarte plăcute vacanţe, care contribuie nu doar la lărgirea perspectivei profesionale, dar şi la o atât de necesară „încărcare a bateriilor energetice”.

Tabăra este deschisă psihoterapeuţilor şi consilierilor (autonomi şi sub supervizare),  psihoterapeuţilor în formare, respectiv tuturor psihologilor care în practica lor profesională se confruntă cu nevoia asistării unor clienţi afectaţi de traume, ori care, pur şi simplu, apreciază că aprofundarea tematicii noastre şi însuşirea intervenţiilor pe care le propunem spre învăţare ar putea contribui la eficientizarea activităţii lor.

Cursul este propus spre acreditare Colegiului Psihologilor din România, urmând ca pe baza acestei acreditări, participanţii să primescă credite din partea CoPsi.

Participanţilor angrenaţi în programul de formare ca hipnopsihoterapeuţi furnizat de ARHTE li se vor recunoaşte 30 ore de formare în contul „Activităţilor formative asociate cursului” (din totalul de 100 ore).

PRECIZĂRI ŞI INFORMAȚII SUPLIMENTARE: email: psi.focus@gmail.com , tel: 0745522884, luni-vineri. orele 11.00-13.00

Tabăra Națională de Hipnopsihoterapie Ericksoniană ”Strategii hipnoterapeutice pentru dezvoltarea rezilienţei emoţionale în faţa criticismului .”

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică,
Relaxare şi Terapie Ericksoniană organizează :
Tabăra Națională de Hipnopsihoterapie Ericksoniană
”Strategii hipnoterapeutice pentru dezvoltarea rezilienţei emoţionale în faţa criticismului .”
  22- 27 august  2016 -Toplița, jud. Harghita

CUI SE ADRESEAZĂ:
• tabăra este destinată în primul rând terapeuților și consilierilor ARHTE (aflați în formare sau care au terminat formarea)
• consilierilor și psihoterapeuților aparținând altor orientări terapeutice, interesați de dezvoltarea profesională și personală
• absolvenților de Psihologie (indiferent dacă au urmat o formare în psihoterapie sau consiliere sau nu, pe baza unui interviu preliminar)
• altor persoane, cu interes în sfera dezvoltării personale, în limita locurilor disponibile (In aceasta situatie ne permitem trierea pe baza unui interviu preliminar)

ACREDITĂRI, BENEFICII:
– 30 credite COPSI
Psihoterapeuții aflați în formare beneficiază de:
–  30 de ore de completare a formării, în orele varia (pentru cei care au nevoie)
– 30 de ore de dezvoltare personală, facând parte din dezvoltarea personală a formării standard în hipnopsihoterapie ericksoniană, formare sustinută de Jenő-László Vargha, PhD si Krisztina G. Szabó, PhD
sau
– 30 de ore de formare continuă, pentru cei care au terminat deja formarea ca psihoterapeut sub supervizare /autonom

FORMATORI:
Dr. Krisztina G. Szabó – psihoterapeut, formator și supervizor in cadrul ARHTE, acreditat de COPSI si FRP; deține specializare și în psihoterapia centrată pe persoana (focusing) și respectiv în terapia prin acceptare și angajament (ACT)
Dr. Jenő-László Vargha – psihoterapeut, formator și supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI și FRP; deține specializare și în psihodramă; Vicepresedinte ARHTE

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 22-27 august 2016
Programul:
22 august: începând cu ora 14.00 – primirea participanților ; 17.00-19.00 deschidere tabara, introducere
23, 24, 25, 26 august: 5 ore de curs/zi, programul fiind stabilit de comun acord
27 august: 10.00-13.00 curs și închiderea taberei

LOCAȚIA:
PENSIUNEA BACIU, Toplița, jud Harghita
http://pensiuneabaciu.com/

Costul Taberei:
Costul total -1200 lei
dintre care:
Costul cursului+ organizare -800 lei
Cazare+masă – 80 lei/pe zi/personă -400 lei

ÎNSCRIERE
Cei care doresc să participe sunt rugați să completeze formularul de înscriere online:
https://docs.google.com/forms/d/1K7aTsen8M1sJnBfRVdnMSxxqbyjZ_ay1TyHIi9YNK18/viewform?c=0&w=1

IMPORTANT !
1. Întrucât numărul de locuri este limitat , înscrierile se vor face în ordinea anunțării participării.
2. Confirmarea înregistrărilor se va face în termen de 48 de ore în cursul săptămânii şi 72 de ore în weekend. Dacă nu aţi primit confirmarea în acest interval de timp, vă rugăm sa ne contactati pe adresa de mail a secretariatului: psi.focus@gmail.com
3. Confirmarea fermă a participării este dată de achitarea unui avans de 20 % , respectiv 240 lei din costul total al taberei, până cel târziu la data de 5  august 2016, într-un cont care va fi comunicat de la secretariat  pe mail, o dată cu confirmarea primirii formularului de participare.
4. Pentru validarea participării, vă rugăm să expediaţi copia documentului care atestă efectuarea plăţii pe adresa: psi.focus@gmail.com

PRECIZĂRI ŞI INFORMAȚII SUPLIMENTARE: email: psi.focus@gmail.com , tel: 0745522884, luni-vineri. orele 11.00-13.00

Curs de formare în hipno-psihoterapie ericksoniană, București, 2016

Data inceperii 13-14 februarie 2016

Hipnoterapia presupune utilizarea hipnozei în cadrul unui tratament/demers psihologic sau medical ce ţinteşte ameliorarea suferinţei psihologice sau/şi fizice, respectiv îmbunătăţirea stării de sănătate şi a calităţii vieţii .
Divizia 30 a APA (Society of Psychological Hypnosis) a propus în 2014 următoarea definiţie oficială a hipnozei: „o stare a conştiinţei ce implică focalizarea atenţiei şi respectiv, reducerea conştiinţei periferice şi care este caracterizată printr-o capacitate crescută de răspuns la sugestie.” (http://psychologicalhypnosis.com/info/the-official-division-30-definition-and-description-of-hypnosis/)
APA subliniază că, având în vedere variabilitatea impresionantă existentă în ce priveşte conceptualizarea hipnozei şi a fenomenelor legate de hipnoză , scopul primordial urmărit prin această formulare a definiţiei hipnozei rezidă în simplificarea comunicării referitoare la fenomenul şi procedurile hipnotice în şi între diferitele domenii ale cercetării şi practicii, astfel încât definiţia de mai sus trebuie privită ca fiind în mod intenţionat a-teoretică.
În contextul psihoterapiei, înţelegem hipnoza ca fiind o tehnologie, adică un ansamblu de metode şi tehnici menite să faciliteze modificări fiziologice, senzoriale, emoţionale, cognitive şi comportamentale, cu scopul de a servi sporirea stării de bine psihologice şi fizice a individului. Variabile psihologice ca motivaţia, relaxarea, imaginaţia, absorbţia, expectanţa, atitudinile, convingerile, concentrarea, efectul placebo, sugestibilitatea, atenţia selectivă, role-enactmentul, complianţa etc. sunt implicate în facilitarea hipnozei terapeutice. Considerată cea mai veche dintre metodele psihoterapiei aplicată sistematic, hipnoza continuă să se impună şi azi, ca una dintre cele mai eficiente abordări utilizabile în cadrul psihoterapiei. Fără a fi o metodă terapeutică în sine, hipnoza oferă un cadru propice pentru aplicarea unor intervenţii specifice împrumutate din cele mai diverse tradiţii ale psihoterapiei. Studiile ştiinţifice au demonstrat că asocierea hipnozei cu un protocol terapeutic specific (de ex., CBT, ACT etc.) poate spori eficienţa acestor intervenţii terapeutice cu până la 70%.
Formarea în hipnoterapie ericksoniană vă propune următoarele obiective generale:
– Familiarizarea cu şi aprofundarea principiilor ericksoniene cu privire la suferinţa umană, la blocajele existente în calea dezvoltării personale (inclusiv în demersul terapeutic), precum şi la conceptual de hipnoză şi fenomenele associate
– Însuşirea şi aplicarea unor teste pentru evaluarea susceptibilităţii hipnotice şi a sugestibilităţii
– Experienţierea şi însuşirea aplicării unor proceduri de inducere a hipnozei
– Experienţierea şi însuşirea aplicării unor intervenţii specific, fundamentate ştiinţific destinate managementului diferitelor forme ale suferinţei omeneşti (durerea acută şi cronică, diferite forme ale anxietatăţii, depresia, tulburări alimentare, dificultăţi de concentrare, fumat etc.) şi/sau amelioarea calităţii vieţii în diferitele sale domenii (relaţii interpersonale, muncă, sexualitate, dezvoltare personală)
– Integrarea strategică a hipnozei într-un demers terapeutic specific
Cursul este furnizat de Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană (ARHTE) şi este acreditat de Colegiului Psihologilor din România (COPSI) şi respectiv de Federaţia Română de Psihoterapie (FRP). Absolvenţii vor fi certificaţi de către ARHTE şi vor putea obţine atestatul de liberă practică din partea COPSI, putând practica astfel psihoterapia în condiţii de deplină legalitate. Pe toată durata formării, cursanţii trebuie să deţină calitatea de membru ARHTE.
ARHTE este una dintre cele mai vechi asociaţii de psihoterapie din ţară şi se află pe una din primele locuri, în ceea ce priveşte numărul de membrii. Asociaţia noastră este membră a European Association of Hypno-Psychotherapy (EAHP), care reprezintă organizaţia europeană cu competenţe de acreditare pentru practica hipnoterapiei, din cadrul Asociatiei Europene de Psihoterapie. ARHTE organizează din doi în doi ani conferinţa internaţională a asociaţiei (ultima s-a organizat la Cluj, în octombrie 2015), iar în anii dintre conferinţe, câte un simpozion internaţional. Asociaţia vă oferă şi un program bogat de cursuri de formare continuă. Participarea la programul de formare, respective calitatea de membru ARHTE vă oferă acces la baza de documentare, care conţine cele mai importante publicaţii din domeniu şi numeroase material video.
La sfârşitul cursului cursanţii vor putea să practice psihoterapie în regim de practică privată, în acord cu codul etic al Colegiului Psihologilor din România, Federatiei Romane de Psihoterapie si Asociatiei Europene de Psihoterapie şi cu legislaţia din România.
Structura cursului nostru implică următoarele componente principale:
– Formare teoretică şi metodologică
– Dezvoltarea personală
– Practica psihoterapeutică şi supervizarea acesteia, până la obţinerea competenţei de psihoterapeut autonom
Informaţii despre formatori:
Dr. Jenő-László Vargha, psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihodramă.
Dr. Krisztina G. Szabó, psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihoterapia centrată pe persoană (focusing) şi respectiv în terapia prin acceptare şi angajament (ACT)
Formarea în hipno-psihoterapie ericksoniană se desfăşoară în două etape:
1. Pentru dobândirea competenţei de hipno-psihoterapeut sub supervizare sunt necesare următoarele:
– 400 ore formare teoretică, metodologică şi experienţială, incluzând dezvoltare personală (ore de contact direct)
– 150 ore studiu individual (parcurgerea unei bibliografii de 1500 pagini + examen)
– 100 ore participări la conferinţe şi/sau simpozioane, şcoli de vară, ateliere, cu specific în hipnoterapie, elaborare de referate, traduceri
– 50 ore asistare la şedinţe de supervizare a practicii hipnoterapeutice (ore de contact direct)
2. Pentru dobândirea competenţei de hipno-psihoterapeut autonom sunt necesare, în plus, următoarele:
– 50 ore dezvoltare personală (ore de contact direct)
– 300 ore de practică a hipnopsihoterapiei
– 200 ore de supervizare a practicii (ore de contact direct)
– 50 ore studiu individual (parcurgerea unei bibliografii de 500 de pagini +examen)
– 50 ore participare la conferinţe, ateliere, şcoli de vară etc. cu specific în hipnoterapie
– Elaborarea unei lucrări de disertaţie (minim 50 de pagini, contabilizate ca 100 ore de formare)
Se pot înscrie la cursul nostru absolvenţi ai facultăţilor de psihologie, medicină, asistenţă socială, filozofie, pedagogie (incluzând psihopedagogia) şi teologie, cu respectarea condiţiilor prevazute de Colegiului Psihologilor din România și de European Association for Psychotherapy (EAP). Studenții din anii terminali ai programelor de formare specificate de către Regulamentul Comisiei de Psihologie Clinică și Psihoterapie a COPSI, care îşi vor finaliza studiile până la încheierea cursurilor de formare de bază pot fi inscrişi cu acordul formatorului.

Hipnoza – un cavaler nedreptăţit al schimbării: Hipnoza – un cavaler nedreptăţit al schimbării: Umbră şi Lumină

Hipnoza – un cavaler nedreptăţit al schimbării: Umbră şi Lumină
Dezvoltarea compasiunii faţă de sine cu ajutorul hipnoterapiei
autor Dr. Krisztina G. Szabó
Material prezentat la cea de-a  VI-a  Conferinţă Internaţională „Integrare şi diversitate în hipnopsihoterapia ericksoniană” care se-a desfăşurat în zilele de 8-10 octombrie 2015 în Cluj

Membrii Asociaţiei Române de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană (ARHTE) îşi exprimă compasiunea faţă de toate persoanele afectate de tragedia petrecută la la Clubul Colectiv. Suntem solidari cu cei aflaţi în suferinţă şi ne exprimăm dorinţa de a acorda sprijin voluntar (gratuit) celor afectaţi în mod direct sau indirect (supravieţuitori, aparţinători, participanţi la operaţiunile de salvare, martori oculari etc.)

Persoanele interesate pot opta pentru participarea la grupuri de suport (prin contact direct sau online), respectiv pentru suport individual (prin contact direct sau skype).

Aşteptăm apelurile voastre la numerele de telefon
0741150546, 0731968550, 0721900313, 0726282800
sau lăsaţi mesaj la adresele de email 
psi.focus@gmail.comdanamaria777@yahoo.it,katiequal@gmail.comelenapopescu_rotaru@yahoo.co.uk sau cristadarie@yahoo.com 
si in functie de optiunile voastre veti fi indrumati catre terapeutii nostri în cel mult 24 de ore.

Mentionam ca asistenta prin contact direct este oferita la Bucuresti, Iaşi, Cluj si Timisoara.

Sincere condoleante tuturor! Să facem faţă împreună!

Tabara Nationala de Hipnopsihoterapie Ericksoniana 2015

Monstrii si Maestrii relatiilor noastre

(Ramet, jud Alba – 3-8 august 2015)
Episodul 1: Relatiile de cuplu

Cat de fericit poti fi in relatia de cuplu?
Cat de fericit vrei sa fii?
Cum poti ajunge acolo?
Daca te intereseaza intrebarile acestea – pentru uzul tau personal, sau al clientilor tai – te invitam sa descoperim impreuna cum poti functiona cu AMOR:
A …Alege
M…Minuneaza-te
O …Ofera
R …Rezoneaza
Vei putea, astfel:

  • alege ce fel de relatie de cuplu iti doresti si cine vrei sa fii in cadrul ei;
  • descoperi Monstrii si Maestrii care te vor insoti pe acest drum;
  • invata si experimenta “vehiculele” care iti pot asigura transportul la destinatia dorita;
  • invata noi modalitati de insotire a clientilor tai pe drumul ales de ei;
  • contribui la imbogatirea repertoriului de tehnici destinate optimizarii AMORului. J

Din punct de vedere conceptual, AMOR se bazeaza pe cercetari stiintifice de actualitate din domeniul psihologiei contextuale, iar din punct de vedere metodologic vom folosi o larga paleta de tehnici si metode, preponderent experientiale (hipnoza, focusing, meditatii, joc de rol, psihodrama).
Cui se adreseaza:
– tabara este destinata in primul rand terapeutilor si consilierilor ARHTE (aflati in formare sau care au terminat formarea)
consilierilor si psihoterapeutilor apartinand altor orientari terapeutice, interesati de dezvoltarea profesionala si personala
absolventilor de Psihologie (indiferent daca au urmat o formare in psihoterapie sau consiliere sau nu, pe baza unui interviu preliminar)
altor persoane, cu interes in sfera dezvoltarii personale, in limita locurilor disponibile (In aceasta situatie ne permitem trierea pe baza unui interviu preliminar)
ACREDITARI, BENEFICII:
Tabara este in curs de acreditare COPSI
Psihoterapeutii aflati in formare beneficiaza de:
30 de ore de completare a formarii, in orele varia (pentru cei care au nevoie)
–  30 de ore de dezvoltare personala, facand parte din dezvoltarea personala a formarii standard in hipnopsihoterapie ericksoniana, formare sustinuta de Jenő-László Vargha, PhD si Krisztina G. Szabó, PhD
sau
30 de ore de formare continua, pentru cei care au terminat deja formarea ca Psihoterapeut (in curs de acreditare)
GHIZI:  
Dr. Krisztina G. Szabó, PhD –  psihoterapeut, formator si supervizor in cadrul ARHTE, acreditat de COPSI si FRP; detine specializare si in psihoterapia centrata pe persoana (focusing) si respectiv in terapia prin acceptare si angajament (ACT)
Dr. Jenő-László Vargha, PhD – psihoterapeut, formator si supervizor in cadrul ARHTE, acreditat de COPSI si FRP; detine specializare si in psihodrama; Vicepresedinte ARHTE
CAND: 3-8 august 2015, dupa programul:
3 august: incepand cu ora 14.00 – primirea participantilor
17.00-19.00 deschidere tabara, introducere
4,5,6,7 august: 5 ore de curs/zi, programul fiind stabilit de comun acord.
PRET:
1405 (costuri organizare si curs, cazare in camera de 2 locuri si 3 mese/zi)
sau
1305 ron (costuri d organizare si curs, cazare in camera de 2 locuri si mic dejun si pranz),
Din care:
costuri curs si organizare – 855 ron
+Costuri de cazare si masa:
Cazare: 50 ron/zi – loc in camera double (total 250 ron)
80 ron/zi camera single (total 400 ron)
40 ron/zi camera de 4 locuri (total 200 ron)
Masa: 60 ron/zi, astfel: 15 ron – mic dejun, 25 ron – pranz, 20 ron – cina
INFORMATII SI REZERVARI: office@psiholistart.ro sau  0721.517.6720721.517.672 (Ioana Flavia)
http://psiholistart.ro/cursuri/cursuri+psihologi/tabara+nationala+de+hipnopsihoterapie+ericksoniana+2015+-+geoagiu+de+sus%2C+3+august+2015#.VZGaKFL8E1g

Actualităţi în hipnopsihoterapie Simpozion 10-11 octombrie 2014, Piatra Neamț

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană

în colaborare cu

Colegiul Psihologilor din România 

organizează SIMPOZION cu tema

Actualităţi în hipnopsihoterapie

Piatra Neamț, 10 – 11 octombrie 2014

Invitați:
1. Antonio Capafons
Profesor la Universitatea din Valencia. Specialist în psihologie clinică. Autor al mai multor cărţi de hipnoză clinică. Premiat de APA.
Web: http://www.uv.es/~capafons/

2. Jean-Marie Barthélémy
Professor Emerit de Psihopatologie și Psihologie Clinică la Université de Savoie/France. Fondator și ex-Director al Centre de Recherche Structures Psychologiques e Psychopathologiques de l’Image et de l’Imaginaire (SPPII). Co-Fondator și ex-Director al Centre d’Etudes et de Recherche sur les processus de l’Imaginaire et de la Création (CERIC). Co-fondador și Președinte al Société Internationale de Psychopathologie Phénoméno-structurale.

3. Harry Leon Grossmann: Ph.D.Dr. în Ştiinţe Medicale; Referent academic şi formator acreditat de Societatea Germană de Hipnoză (DGH); Profesor invitat la Universitatea „St. Istvan” din Budapesta; Conf.dr. la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”; Membru al Societăţii Germane de Neuroştiinţe; Membru al Camerei Federative a Medicilor (Hessen); Doctor Docent în Hipnoză Clinică acreditat de Colegiul Medicilor şi Colegiul Psihoterapeuţilor din Frankfurt.

E-mail: praxdrgros@web.de
Mai multe informații pe http://www.hipnozaclinica.ro/