Curs de formare în hipno-psihoterapie ericksoniană pentru dobândirea competenţei de hipno-psihoterapeut sub supervizare, Cluj Napoca, octombrie 2019

Furnizat de Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană (ARHTE) şi este acreditat de Colegiului Psihologilor din România (COPSI) şi respectiv de Federaţia Română de Psihoterapie (FRP). Absolvenţii vor fi certificaţi de către ARHTE şi vor putea obţine atestatul de libera practică din partea COPSI.

Data începerii:  25 octombrie- 27 octombrie  2019,  Cluj-Napoca

Durata cursului: 2,5 ani, o întâlnire a câte 20 de ore/week-end (de vineri, ora 17.00 până duminică, ora 13.00)
Costul cursului: 6 euro/oră , respectiv 120 de euro/seminar de formare de 20 de ore. Se achită după fiecare seminar de formare.
Înscriere şi informaţii suplimentare pe adresa:
www.psifocus.ro
email: psi.focus @ gmail.com ; tel:  0745522884 (luni-vineri orele 14.00-16.00)

Informaţii despre formatori:
Dr. Jenő-László Vargha, psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihodramă.
Dr. Krisztina G. Szabó, psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihoterapia centrată pe persoană (focusing) şi respectiv în terapia prin acceptare şi angajament (ACT)

1. Se pot înscrie la cursul nostru absolvenţi ai facultăţilor de psihologie, medicină, asistenţă socială, filozofie, pedagogie (incluzând psihopedagogia) şi teologie, cu respectarea condiţiilor prevazute de Colegiului Psihologilor din România și de European Association for Psychotherapy (EAP).
2. Studenții din anii terminali ai programelor de formare specificate de către Regulamentul Comisiei de Psihologie Clinică și Psihoterapie a COPSI, care îşi vor finaliza studiile până la încheierea cursurilor de formare de bază pot fi inscrişi cu acordul formatorului.

ÎNSCRIERE

Vă puteţi înscrie completând fişa de înscriere online sau o puteţi solicita de la secretariatul PsiFocus, email: psi.focus @ gmail.com

Fişa de înscriere online: https://docs.google.com/forms/d/12pWN4PwbGyAoDgVcQVyMJkOnWSEZlrbQv_IdIxMjrHc

IMPORTANT !
1. Întrucât numărul de locuri este limitat , înscrierile se vor face în ordinea anunțării participării.
2. Confirmarea înregistrărilor se va face în termen de 48 de ore în cursul săptămânii şi 72 de ore în weekend. Dacă nu aţi primit confirmarea în acest interval de timp, vă rugăm sa ne contactati pe adresa de mail a secretariatului: psi.focus@gmail.com

Formarea în hipno-psihoterapie ericksoniană se desfăşoară în două etape:
1. Pentru dobândirea competenţei de hipno-psihoterapeut sub supervizare sunt necesare următoarele:
– 200 ore formare teoretică, metodologică + 50 de ore care se recunosc in cadrul componentei de dezvoltare personala (ore de contact direct)
–  100 ore de dezvoltare personala (ore de contact direct)
– 150 ore studiu individual (parcurgerea unei bibliografii de 1500 pagini + examen)
– 100 ore participări la conferinţe şi/sau simpozioane, şcoli de vară, ateliere, cu specific în hipnoterapie, elaborare de referate, traduceri
– 50 ore asistare la şedinţe de supervizare a practicii hipnoterapeutice (ore de contact direct)

2. Pentru dobândirea competenţei de hipno-psihoterapeut autonom sunt necesare, în plus, următoarele:
– 100 ore dezvoltare personală (ore de contact direct)
– 300 ore de practică a hipnopsihoterapiei
– 200 ore de supervizare a practicii (ore de contact direct)
– 50 ore studiu individual (parcurgerea unei bibliografii de 500 de pagini +examen)
– 50 ore participare la conferinţe, ateliere, şcoli de vară etc. cu specific în hipnoterapie
– Elaborarea unei lucrări de disertaţie (minim 50 de pagini, contabilizate ca 100 ore de formare)

Mai multe detalii referitoare la structura si con’inutul formarii :   http://psifocus.ro/formari/

Rescrierea imageriei în psihoterapie

Strategii psihoterapeutice  pentru modificarea amintirilor traumatice din perspectiva schema-terapiei contextuale

Formator: Jenő-László Vargha, PhD ,
Cluj , 2-3 martie 2019 – partea I

Rescrierea imageriei se constituie într-o intervenţie experienţială ce valorifică puterea imageriei şi a vizualizării, cu scopul modificării, prin intermediul unei experienţe emoţionale corective, a semnificaţiei atribuite de către client amintirilor traumatice.
Elaborată iniţial pentru a fi utilizată în cadrul tratamentului persoanelor afectate de tulburarea de stres posttraumatic, cercetările clinice din ultimii ani au demonstrat eficienţa rescrierii imageriei în cazul unei game mult mai variate ale problemelor psihologice.

Workshopul îşi propune:
1. Descrierea mecanismelor psihologice din perpectiva schema terapiei contextuale care asigură eficienţa intervenţiilor ce recurg la rescrierea imageriei.
2. Prezentarea indicaţiilor terapeutice ale acestei tehnici.
Prezentarea modului în care rescrierea imageriei poate fi integrată în cadrul unei abordări psihoterapeutice.
3. Experienţierea de către participanţi a unor intervenții prin rescrierea imageriei, integrate în cadrul furnizat de psihoterapie.

Data desfășurării: 2-3 martie 2019 -15 ore – partea I a workshopului.
Important:
Data desfășurării celei de-a doua părți se va stabili de comun acord cu participanții
Programul de lucru:

sâmbătă 2 martie: 9.00- 20.00 (pauza de prânz se stabileste în functie de ritmul de lucru )
duminică: 3 martie  9.00-13.00
Costul workshopului : 85  euro – 15 ore (se achita in euro sau echivalentul în lei la cursul zilei)
Durata: 30 ore
Formator: Dr. Jenő-László Vargha, psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihodramă.
Înscriere:
Vă puteţi înscrie completând fişa de înscriere online sau o puteţi solicita de la secretariatul PsiFocus, email: psi.focus @ gmail.com

Fişa de înscriere online: https://docs.google.com/forms/d/1mCv3srgYOrD5wMVf6fswb3LJq0MEY-avkBZZ2s65_Ug

PRECIZĂRI ŞI INFORMAȚII SUPLIMENTARE: email: psi.focus@gmail.com , tel: 0745522884, luni-vineri – orele 13.00-15.00, www.psifocus.ro
Workshopul este propus spre acreditare Colegiului Psihologilor din România, (30 credite) urmând ca pe baza acestei acreditări, participanţii să primescă credite din partea CoPsi.

Întrucât numărul de locuri este limitat,  înscrierea se va face în ordinea anunțării participării

Participanţilor angrenaţi în programul de formare ca hipnopsihoterapeuţi furnizat de ARHTE li se vor recunoaşte 30 de  ore de formare în contul „Activităţilor formative asociate cursului” (din totalul de 100 ore).

Fundamente pentru abordarea clientului sensibil în psihoterapie -Jenő-László Vargha, PhD

Materiale prezentate în cadrul workshop-ului „Fundamente pentru abordarea clientului sensibil în psihoterapie” susținut la Conferința Națională cu participare internațională APAR – Ediția a XIII-a „TULBURĂRI de PERSONALITATE. Punți între teorii, cercetări și aplicații practice” 20-22 aprilie 2018, Brașov, România

http://psifocus.ro/workshopuri-formare-continua-2/fundamente-pentru-abordarea-clientului-sensibil-in-psihoterapie/

Workshop „Cum poţi creşte după o traumă?”

Strategii hipnoterapeutice pentru facilitarea creşterii posttraumatice.
Workshop pentru hipnopsihoterapeuţi de orientare Ericksoniană
Formator: Jenő-László Vargha, PhD ,
Cluj , 9-10 decembrie 2017

Workshopul este deschis  psihoterapeuţilor şi consilierilor (autonomi şi sub supervizare), psihoterapeuţilor în formare, respectiv tuturor psihologilor care în practica lor profesională se confruntă cu nevoia asistării unor clienţi afectaţi de traume, ori care, pur şi simplu, apreciază că aprofundarea tematicii noastre şi însuşirea intervenţiilor pe care le propunem spre învăţare ar putea contribui la eficientizarea activităţii lor.

Tematica : rolul hipnopsihoterapiei în facilitarea creşterii posttraumatice
Data desfășurării: 9-10 decembrie 2017
Costul workshopului : 5 euro/oră
Durata: 15 ore
Formator: Dr. Jenő-László Vargha, psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihodramă.
Înscriere:
Vă puteţi înscrie completând fişa de înscriere online sau o puteţi solicita de la secretariatul PsiFocus, email: psi.focus @ gmail.com

Fişa de înscriere online: https://docs.google.com/forms/d/1mCv3srgYOrD5wMVf6fswb3LJq0MEY-avkBZZ2s65_Ug

PRECIZĂRI ŞI INFORMAȚII SUPLIMENTARE: email: psi.focus@gmail.com , tel: 0745522884, luni-vineri. orele 11.00-13.00, www.psifocus.ro
Workshopul este propus spre acreditare Colegiului Psihologilor din România, (15 credite) urmând ca pe baza acestei acreditări, participanţii să primescă credite din partea CoPsi.

Participanţilor angrenaţi în programul de formare ca hipnopsihoterapeuţi furnizat de ARHTE li se vor recunoaşte 15 ore de formare în contul „Activităţilor formative asociate cursului” (din totalul de 100 ore).

Curs de formare în hipno-psihoterapie ericksoniană pentru dobândirea competenţei de hipno-psihoterapeut sub supervizare, Cluj Napoca 2017

Furnizat de Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană (ARHTE) şi este acreditat de Colegiului Psihologilor din România (COPSI) şi respectiv de Federaţia Română de Psihoterapie (FRP). Absolvenţii vor fi certificaţi de către ARHTE şi vor putea obţine atestatul de libera practică din partea COPSI.

Data începerii:  3-5 noiembrie 2017,  Cluj-Napoca

Durata cursului: 2,5 ani, o întâlnire a câte 20 de ore/week-end (de vineri, ora 17.00 până duminică, ora 13.00)
Costul cursului: 5 euro/oră , respectiv 100 de euro/seminar de formare de 20 de ore. Se achită după fiecare seminar de formare.
Înscriere şi informaţii suplimentare pe adresa:
www.psifocus.ro
email: psi.focus @ gmail.com ; tel: 0364730534; 0745522884 (luni-vineri orele 14.00-16.00)

Informaţii despre formatori:
Dr. Jenő-László Vargha, psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihodramă.
Dr. Krisztina G. Szabó, psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihoterapia centrată pe persoană (focusing) şi respectiv în terapia prin acceptare şi angajament (ACT)

1. Se pot înscrie la cursul nostru absolvenţi ai facultăţilor de psihologie, medicină, asistenţă socială, filozofie, pedagogie (incluzând psihopedagogia) şi teologie, cu respectarea condiţiilor prevazute de Colegiului Psihologilor din România și de European Association for Psychotherapy (EAP).
2. Studenții din anii terminali ai programelor de formare specificate de către Regulamentul Comisiei de Psihologie Clinică și Psihoterapie a COPSI, care îşi vor finaliza studiile până la încheierea cursurilor de formare de bază pot fi inscrişi cu acordul formatorului.

ÎNSCRIERE

Vă puteţi înscrie completând fişa de înscriere online sau o puteţi solicita de la secretariatul PsiFocus, email: psi.focus @ gmail.com

Fişa de înscriere online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLA2EZvMBzsSvpDmegUccOL5kYi_V6z2HlJBQSq32qHWoe3Q/viewform

IMPORTANT !
1. Întrucât numărul de locuri este limitat , înscrierile se vor face în ordinea anunțării participării.
2. Confirmarea înregistrărilor se va face în termen de 48 de ore în cursul săptămânii şi 72 de ore în weekend. Dacă nu aţi primit confirmarea în acest interval de timp, vă rugăm sa ne contactati pe adresa de mail a secretariatului: psi.focus@gmail.com

Formarea în hipno-psihoterapie ericksoniană se desfăşoară în două etape:
1. Pentru dobândirea competenţei de hipno-psihoterapeut sub supervizare sunt necesare următoarele:
– 200 ore formare teoretică, metodologică + 50 de ore care se recunosc in cadrul componentei de dezvoltare personala (ore de contact direct)
–  100 ore de dezvoltare personala (ore de contact direct)
– 150 ore studiu individual (parcurgerea unei bibliografii de 1500 pagini + examen)
– 100 ore participări la conferinţe şi/sau simpozioane, şcoli de vară, ateliere, cu specific în hipnoterapie, elaborare de referate, traduceri
– 50 ore asistare la şedinţe de supervizare a practicii hipnoterapeutice (ore de contact direct)

2. Pentru dobândirea competenţei de hipno-psihoterapeut autonom sunt necesare, în plus, următoarele:
– 100 ore dezvoltare personală (ore de contact direct)
– 300 ore de practică a hipnopsihoterapiei
– 200 ore de supervizare a practicii (ore de contact direct)
– 50 ore studiu individual (parcurgerea unei bibliografii de 500 de pagini +examen)
– 50 ore participare la conferinţe, ateliere, şcoli de vară etc. cu specific în hipnoterapie
– Elaborarea unei lucrări de disertaţie (minim 50 de pagini, contabilizate ca 100 ore de formare)

Mai multe detalii referitoare la structura si con’inutul formarii :   http://psifocus.ro/formari/

Materiale prezentate în cadrul workshopurilor susținute la Conferinţa Internaţională ARHTE „Integrare şi diversitate în hipnopsihoterapia ericksoniană”, Piatra Neamț, 2017

Tu și trupa din interior, încotro? Pe valurile hipnozei, spre o conștiință de sine mai flexibilă
Autor: Krisztina G. SZABÓ

http://psifocus.ro/tu-si-trupa-din-interior-incotro/

Abordarea emoţiilor negative în hipnopsihoterapie

Autor : Jenő-László Vargha, PhD
http://psifocus.ro/workshopuri-formare-continua-2/abordarea-emotiilor-negative-hipnopsihoterapie/

Tabăra Națională de Hipnopsihoterapie Ericksoniană Cum poţi creşte după o traumă? Strategii hipnoterapeutice pentru facilitarea creşterii posttraumatice

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică,
Relaxare şi Terapie Ericksoniană organizează :
Tabăra Națională de Hipnopsihoterapie Ericksoniană

Cum poţi creşte după o traumă? Strategii hipnoterapeutice pentru facilitarea creşterii posttraumatice
Curs de pregătire profesională continuă pentru psihoterapeuţi şi consilieri

Perioada desfăşurării: 26 august -31 august 2017

Locaţia: Pensiunea Sequoia, Valea Drăganului , jud Cluj, http://www.pensiuneasequoia.ro

Furnizor: Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană

Propunători

Krisztina-Gabriella Szabó – doctor în psihologie, psihoterapeut, formator, supervizor hipnopsihoterapie Ericksoniană, acreditat de Colegiul Psihologilor din România şi de Federaţia Română de Psihoterapie (furnizează 15 ore din totalul orelor de curs)

Jenő-László Vargha – doctor în psihologie, psihoterapeut, formator, supervizor hipnopsihoterapie Ericksoniană, acreditat de Colegiul Psihologilor din România şi de Federaţia Română de Psihoterapie (furnizează 15 ore din totalul orelor de curs)

Durata cursului: 30 ore

Costul Taberei:
Costul total -1350 lei
dintre care:
Costul cursului+ organizare -850 lei
Cazare+masă – 100 lei pe zi/personă -500 lei
Insotitor: 110lei pe zi/persoana – cazare si masa

ÎNSCRIERE
Cei care doresc să participe sunt rugați să completeze formularul de înscriere online:
https://docs.google.com/forms/d/1K7aTsen8M1sJnBfRVdnMSxxqbyjZ_ay1TyHIi9YNK18/viewform?c=0&w=1

 

Cui se adresează ?
Tabăra este deschisă psihoterapeuţilor şi consilierilor (autonomi şi sub supervizare), psihoterapeuţilor în formare, respectiv tuturor psihologilor care în practica lor profesională se confruntă cu nevoia asistării unor clienţi afectaţi de traume, ori care, pur şi simplu, apreciază că aprofundarea tematicii noastre şi însuşirea intervenţiilor pe care le propunem spre învăţare ar putea contribui la eficientizarea activităţii lor.

Tematica cursului: rolul hipnopsihoterapiei în facilitarea creşterii posttraumatice

Conceptualizate ca acele evenimente ameninţătoare, ori neplăcute, care deteriorează capacitatea de adaptare, personalitatea, sau dezvoltarea armonioasă a persoanei, traumele psihice se asociază prin definiţie cu resimţirea unor consecinţe psihologice negative, cele mai grave dintre acestea putând îmbrăca chiar forma unor tulburări mentale. Chiar dacă omul face parte dintr-o specie a cărei rezilienţă poate fi considerată uluitoare, fiinţa umană este vulnerabilă la efectul nociv produs de psihotraume. Impactul traumei este trăit, prin definiţie, ca fiind o stare insuportabilă şi intolerabilă şi prin urmare, lasă urme adânci în mintea şi în emoţiile noastre, în capacitatea noastră de a ne bucura şi de a ne angaja în relaţii intime şi – mai mult – în structura noastră biologică şi în sistemul nostru imunitar. Printre modificările fiziologice produse de traume au fost documentate recalibrarea sistemului de alarmă al creierului, intensificarea producţiei hormonilor implicaţi în stres şi modificările la nivelul sistemului angrenat în filtrarea informaţiilor relevante şi diferenţierea acestora de cele lipsite de relevanţă. Studiile au arătat că, mai ales în condițiile în care expresia deplină a răspunsului nostru la traumă este reprimată, sistemul nervos autonom (SNA) poate suferi disfuncții ale autoreglării, astfel încât corpul continuă să reacționeze ca și când s-ar afla în pericol, chiar și atunci când acesta a trecut. Astfel se explică hipervigilenţa persoanelor traumatizate faţă de orice ameninţare potenţială (reală sau doar imaginară).

Nu este deci de mirare faptul, că victimele evenimentelor traumatice – şi mai ales aceia dintre ele, care prezintă istorii complexe ale traumelor suferite – confruntă terapeuţii şi consilierii cu cele mai dificile provocări şi dileme. După cum arată Courtois şi Ford (2013), persoanele traumatizate rămân de multe ori cantonate în moduri de funcţionare specifice eforturilor de supravieţuire biologică şi psihologică, iar atunci, când aceste patternuri comportamentale şi de relaţionare – perfect normale şi adaptive în contextul anormal şi traumatizant în care s-au dezvoltat – continuă să mijlocească pe termen lung adaptarea persoanei la condiţii ce nu mai conţin elemente ameninţătoare, ele însele se transformă în probleme. În condiţiile în care strategiile de supravieţuire sunt incompatibile cu circumstanţele de viaţă mai puţin periculoase, sau stresante, recursul la acestea expune persoana la riscul retraumatizării prin reacţiile celor din jur la strategiile sale de apărare nejustificate şi deplasate. (Courtois şi Ford,op cit.)

Pe de altă parte, unele dintre persoanele care se confruntă cu traume psihice, raportează cel puţin anumite schimbări favorabile, înregistrate ca efect al bătăliei purtate cu consecinţele evenimentelor devastatoare. Termenul „creştere (dezvoltare) posttraumatică” (PTG) a fost introdus pentru a desemna modificările pozitive, semnificative şi durabile, raportate ocazional de către persoanele care caută să facă faţă unor crize majore cu care viaţa le confruntă. Îndreptarea atenţiei clinicienilor asupra acestui fenomen a permis elaborarea unor intervenţii eficiente, capabile să favorizeze evoluţia persoanelor afectate în direcţia creşterii posttraumatice.

Organizat sub forma unei tabere de vară, cursul de formare continuă pe care vi-l propunem vizează următoarele obiective:

  1. Înţelegerea de către participanţi a mecanismelor complexe declanşate de confruntarea cu evenimente traumatice şi a condiţiilor care favorizează procesele de creştere posttraumatică, prin recursul la conceptualizările de dată recentă ale traumei.
  2. Familiarizarea cu instrumentele psihodiagnostice (interviu clinic, scale de autoevaluare) utilizate în abordarea persoanelor confruntate cu evenimente traumatice.
  3. Cultivarea unor atitudini adecvate ale participanţilor faţă de persoanele afectate de confruntarea cu traume psihice; însuşirea principiilor care stau la baza facilitării creşterii posttraumatice în cadrul psihoterapiei, în general şi a hipnopsihoterapiei, în particular.
  4. Experienţierea şi însuşirea de către participanţi a unora dintre cele mai eficiente tehnici şi intervenţii, fundamentate de rezultatele cercetărilor recente în domeniul neuroştiinţelor, al hipnozei, al terapiilor prin acceptare şi angajament, respectiv al psihologiei pozitive, utilizabile cu scopul facilitării creşterii posttraumatice.

Cursul îmbină armonios prezentările teoretice, bazate pe o documentaţie riguroasă, atât din lucrările clasice în domeniu, cât şi din literatura de specialitate de ultimă oră, cu exerciţiile experienţiale urmate de discuţii în grup, care permit participanţilor atât experienţierea efectelor produse de intervenţiile validate empiric, cât şi fundamentarea însuşirii acestor intervenţii, în vederea utilizării acestora în propria practică clinică.

Structura programului zilnic permite atât cultivarea relaţiilor colegiale cu ceilalţi participanţi şi stabilirea unor contacte profesionale, cât şi petrecerea unor clipe agreabile în sânul naturii, săptămâna petrecută în tabăra noastră constituindu-se astfel în echivalentul unei foarte plăcute vacanţe, care contribuie nu doar la lărgirea perspectivei profesionale, dar şi la o atât de necesară „încărcare a bateriilor energetice”.

Tabăra este deschisă psihoterapeuţilor şi consilierilor (autonomi şi sub supervizare),  psihoterapeuţilor în formare, respectiv tuturor psihologilor care în practica lor profesională se confruntă cu nevoia asistării unor clienţi afectaţi de traume, ori care, pur şi simplu, apreciază că aprofundarea tematicii noastre şi însuşirea intervenţiilor pe care le propunem spre învăţare ar putea contribui la eficientizarea activităţii lor.

Cursul este propus spre acreditare Colegiului Psihologilor din România, urmând ca pe baza acestei acreditări, participanţii să primescă credite din partea CoPsi.

Participanţilor angrenaţi în programul de formare ca hipnopsihoterapeuţi furnizat de ARHTE li se vor recunoaşte 30 ore de formare în contul „Activităţilor formative asociate cursului” (din totalul de 100 ore).

PRECIZĂRI ŞI INFORMAȚII SUPLIMENTARE: email: psi.focus@gmail.com , tel: 0745522884, luni-vineri. orele 11.00-13.00

Tabăra Națională de Hipnopsihoterapie Ericksoniană ”Strategii hipnoterapeutice pentru dezvoltarea rezilienţei emoţionale în faţa criticismului .”

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică,
Relaxare şi Terapie Ericksoniană organizează :
Tabăra Națională de Hipnopsihoterapie Ericksoniană
”Strategii hipnoterapeutice pentru dezvoltarea rezilienţei emoţionale în faţa criticismului .”
  22- 27 august  2016 -Toplița, jud. Harghita

CUI SE ADRESEAZĂ:
• tabăra este destinată în primul rând terapeuților și consilierilor ARHTE (aflați în formare sau care au terminat formarea)
• consilierilor și psihoterapeuților aparținând altor orientări terapeutice, interesați de dezvoltarea profesională și personală
• absolvenților de Psihologie (indiferent dacă au urmat o formare în psihoterapie sau consiliere sau nu, pe baza unui interviu preliminar)
• altor persoane, cu interes în sfera dezvoltării personale, în limita locurilor disponibile (In aceasta situatie ne permitem trierea pe baza unui interviu preliminar)

ACREDITĂRI, BENEFICII:
– 30 credite COPSI
Psihoterapeuții aflați în formare beneficiază de:
–  30 de ore de completare a formării, în orele varia (pentru cei care au nevoie)
– 30 de ore de dezvoltare personală, facând parte din dezvoltarea personală a formării standard în hipnopsihoterapie ericksoniană, formare sustinută de Jenő-László Vargha, PhD si Krisztina G. Szabó, PhD
sau
– 30 de ore de formare continuă, pentru cei care au terminat deja formarea ca psihoterapeut sub supervizare /autonom

FORMATORI:
Dr. Krisztina G. Szabó – psihoterapeut, formator și supervizor in cadrul ARHTE, acreditat de COPSI si FRP; deține specializare și în psihoterapia centrată pe persoana (focusing) și respectiv în terapia prin acceptare și angajament (ACT)
Dr. Jenő-László Vargha – psihoterapeut, formator și supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI și FRP; deține specializare și în psihodramă; Vicepresedinte ARHTE

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 22-27 august 2016
Programul:
22 august: începând cu ora 14.00 – primirea participanților ; 17.00-19.00 deschidere tabara, introducere
23, 24, 25, 26 august: 5 ore de curs/zi, programul fiind stabilit de comun acord
27 august: 10.00-13.00 curs și închiderea taberei

LOCAȚIA:
PENSIUNEA BACIU, Toplița, jud Harghita
http://pensiuneabaciu.com/

Costul Taberei:
Costul total -1200 lei
dintre care:
Costul cursului+ organizare -800 lei
Cazare+masă – 80 lei/pe zi/personă -400 lei

ÎNSCRIERE
Cei care doresc să participe sunt rugați să completeze formularul de înscriere online:
https://docs.google.com/forms/d/1K7aTsen8M1sJnBfRVdnMSxxqbyjZ_ay1TyHIi9YNK18/viewform?c=0&w=1

IMPORTANT !
1. Întrucât numărul de locuri este limitat , înscrierile se vor face în ordinea anunțării participării.
2. Confirmarea înregistrărilor se va face în termen de 48 de ore în cursul săptămânii şi 72 de ore în weekend. Dacă nu aţi primit confirmarea în acest interval de timp, vă rugăm sa ne contactati pe adresa de mail a secretariatului: psi.focus@gmail.com
3. Confirmarea fermă a participării este dată de achitarea unui avans de 20 % , respectiv 240 lei din costul total al taberei, până cel târziu la data de 5  august 2016, într-un cont care va fi comunicat de la secretariat  pe mail, o dată cu confirmarea primirii formularului de participare.
4. Pentru validarea participării, vă rugăm să expediaţi copia documentului care atestă efectuarea plăţii pe adresa: psi.focus@gmail.com

PRECIZĂRI ŞI INFORMAȚII SUPLIMENTARE: email: psi.focus@gmail.com , tel: 0745522884, luni-vineri. orele 11.00-13.00

Curs de formare în hipno-psihoterapie ericksoniană, București, 2016

Data inceperii 13-14 februarie 2016

Hipnoterapia presupune utilizarea hipnozei în cadrul unui tratament/demers psihologic sau medical ce ţinteşte ameliorarea suferinţei psihologice sau/şi fizice, respectiv îmbunătăţirea stării de sănătate şi a calităţii vieţii .
Divizia 30 a APA (Society of Psychological Hypnosis) a propus în 2014 următoarea definiţie oficială a hipnozei: „o stare a conştiinţei ce implică focalizarea atenţiei şi respectiv, reducerea conştiinţei periferice şi care este caracterizată printr-o capacitate crescută de răspuns la sugestie.” (http://psychologicalhypnosis.com/info/the-official-division-30-definition-and-description-of-hypnosis/)
APA subliniază că, având în vedere variabilitatea impresionantă existentă în ce priveşte conceptualizarea hipnozei şi a fenomenelor legate de hipnoză , scopul primordial urmărit prin această formulare a definiţiei hipnozei rezidă în simplificarea comunicării referitoare la fenomenul şi procedurile hipnotice în şi între diferitele domenii ale cercetării şi practicii, astfel încât definiţia de mai sus trebuie privită ca fiind în mod intenţionat a-teoretică.
În contextul psihoterapiei, înţelegem hipnoza ca fiind o tehnologie, adică un ansamblu de metode şi tehnici menite să faciliteze modificări fiziologice, senzoriale, emoţionale, cognitive şi comportamentale, cu scopul de a servi sporirea stării de bine psihologice şi fizice a individului. Variabile psihologice ca motivaţia, relaxarea, imaginaţia, absorbţia, expectanţa, atitudinile, convingerile, concentrarea, efectul placebo, sugestibilitatea, atenţia selectivă, role-enactmentul, complianţa etc. sunt implicate în facilitarea hipnozei terapeutice. Considerată cea mai veche dintre metodele psihoterapiei aplicată sistematic, hipnoza continuă să se impună şi azi, ca una dintre cele mai eficiente abordări utilizabile în cadrul psihoterapiei. Fără a fi o metodă terapeutică în sine, hipnoza oferă un cadru propice pentru aplicarea unor intervenţii specifice împrumutate din cele mai diverse tradiţii ale psihoterapiei. Studiile ştiinţifice au demonstrat că asocierea hipnozei cu un protocol terapeutic specific (de ex., CBT, ACT etc.) poate spori eficienţa acestor intervenţii terapeutice cu până la 70%.
Formarea în hipnoterapie ericksoniană vă propune următoarele obiective generale:
– Familiarizarea cu şi aprofundarea principiilor ericksoniene cu privire la suferinţa umană, la blocajele existente în calea dezvoltării personale (inclusiv în demersul terapeutic), precum şi la conceptual de hipnoză şi fenomenele associate
– Însuşirea şi aplicarea unor teste pentru evaluarea susceptibilităţii hipnotice şi a sugestibilităţii
– Experienţierea şi însuşirea aplicării unor proceduri de inducere a hipnozei
– Experienţierea şi însuşirea aplicării unor intervenţii specific, fundamentate ştiinţific destinate managementului diferitelor forme ale suferinţei omeneşti (durerea acută şi cronică, diferite forme ale anxietatăţii, depresia, tulburări alimentare, dificultăţi de concentrare, fumat etc.) şi/sau amelioarea calităţii vieţii în diferitele sale domenii (relaţii interpersonale, muncă, sexualitate, dezvoltare personală)
– Integrarea strategică a hipnozei într-un demers terapeutic specific
Cursul este furnizat de Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană (ARHTE) şi este acreditat de Colegiului Psihologilor din România (COPSI) şi respectiv de Federaţia Română de Psihoterapie (FRP). Absolvenţii vor fi certificaţi de către ARHTE şi vor putea obţine atestatul de liberă practică din partea COPSI, putând practica astfel psihoterapia în condiţii de deplină legalitate. Pe toată durata formării, cursanţii trebuie să deţină calitatea de membru ARHTE.
ARHTE este una dintre cele mai vechi asociaţii de psihoterapie din ţară şi se află pe una din primele locuri, în ceea ce priveşte numărul de membrii. Asociaţia noastră este membră a European Association of Hypno-Psychotherapy (EAHP), care reprezintă organizaţia europeană cu competenţe de acreditare pentru practica hipnoterapiei, din cadrul Asociatiei Europene de Psihoterapie. ARHTE organizează din doi în doi ani conferinţa internaţională a asociaţiei (ultima s-a organizat la Cluj, în octombrie 2015), iar în anii dintre conferinţe, câte un simpozion internaţional. Asociaţia vă oferă şi un program bogat de cursuri de formare continuă. Participarea la programul de formare, respective calitatea de membru ARHTE vă oferă acces la baza de documentare, care conţine cele mai importante publicaţii din domeniu şi numeroase material video.
La sfârşitul cursului cursanţii vor putea să practice psihoterapie în regim de practică privată, în acord cu codul etic al Colegiului Psihologilor din România, Federatiei Romane de Psihoterapie si Asociatiei Europene de Psihoterapie şi cu legislaţia din România.
Structura cursului nostru implică următoarele componente principale:
– Formare teoretică şi metodologică
– Dezvoltarea personală
– Practica psihoterapeutică şi supervizarea acesteia, până la obţinerea competenţei de psihoterapeut autonom
Informaţii despre formatori:
Dr. Jenő-László Vargha, psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihodramă.
Dr. Krisztina G. Szabó, psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihoterapia centrată pe persoană (focusing) şi respectiv în terapia prin acceptare şi angajament (ACT)
Formarea în hipno-psihoterapie ericksoniană se desfăşoară în două etape:
1. Pentru dobândirea competenţei de hipno-psihoterapeut sub supervizare sunt necesare următoarele:
– 400 ore formare teoretică, metodologică şi experienţială, incluzând dezvoltare personală (ore de contact direct)
– 150 ore studiu individual (parcurgerea unei bibliografii de 1500 pagini + examen)
– 100 ore participări la conferinţe şi/sau simpozioane, şcoli de vară, ateliere, cu specific în hipnoterapie, elaborare de referate, traduceri
– 50 ore asistare la şedinţe de supervizare a practicii hipnoterapeutice (ore de contact direct)
2. Pentru dobândirea competenţei de hipno-psihoterapeut autonom sunt necesare, în plus, următoarele:
– 50 ore dezvoltare personală (ore de contact direct)
– 300 ore de practică a hipnopsihoterapiei
– 200 ore de supervizare a practicii (ore de contact direct)
– 50 ore studiu individual (parcurgerea unei bibliografii de 500 de pagini +examen)
– 50 ore participare la conferinţe, ateliere, şcoli de vară etc. cu specific în hipnoterapie
– Elaborarea unei lucrări de disertaţie (minim 50 de pagini, contabilizate ca 100 ore de formare)
Se pot înscrie la cursul nostru absolvenţi ai facultăţilor de psihologie, medicină, asistenţă socială, filozofie, pedagogie (incluzând psihopedagogia) şi teologie, cu respectarea condiţiilor prevazute de Colegiului Psihologilor din România și de European Association for Psychotherapy (EAP). Studenții din anii terminali ai programelor de formare specificate de către Regulamentul Comisiei de Psihologie Clinică și Psihoterapie a COPSI, care îşi vor finaliza studiile până la încheierea cursurilor de formare de bază pot fi inscrişi cu acordul formatorului.

Hipnoza – un cavaler nedreptăţit al schimbării: Hipnoza – un cavaler nedreptăţit al schimbării: Umbră şi Lumină

Hipnoza – un cavaler nedreptăţit al schimbării: Umbră şi Lumină
Dezvoltarea compasiunii faţă de sine cu ajutorul hipnoterapiei
autor Dr. Krisztina G. Szabó
Material prezentat la cea de-a  VI-a  Conferinţă Internaţională „Integrare şi diversitate în hipnopsihoterapia ericksoniană” care se-a desfăşurat în zilele de 8-10 octombrie 2015 în Cluj